DANIŞMANLAR


danismanlar1

Prof. Dr. Zeynep KIZILTEPE 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği dalında ve yüksek lisansını Psikoloji dalında Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Doktorasını eğitim dalında University of Exeter’dan aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanı ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinde  Eğitim Bilimleri Bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan Kızıltepe; öğretmenlik mesleği, öğretmen güdülenmesi ve güdü azalması, sınıf yönetimi, öğretim yöntemleri konularında yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri vardır.
Ayrıca, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı bulunmaktadır.

 

 Prof. Dr. Belma HAZNEDAR 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve  ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

 

 


danismanlar3

Yrd. Doç. Dr. Engin ADER 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.  2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

 

 Dr. Nevin DÖLEK

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans, Psikolojik Danışma ve RehberlikBölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü’nde “Çocuklar Arasında Zorbaca Davranışlar” konulu tez çalışması iletamamlamıştır. Bir özel okulda uzun yıllar okul psikoloğu olarak çalışmıştır. BAKIŞ Eğitim vePsikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve yöneticilerindendir. Aile ve çift terapistidir.Çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinde ve dışarıdan sözleşmeliyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Uluslararası Okul Psikologları Derneği(ISPA)’nin yönetim kurulunda kongre koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Çeşitli kitap vedergilerde okul psikolojisi, çocuk gelişimi ve gençler üzerine makaleleri yayımlanmış olanNevin Dölek , 2000 yılında Amerikan Okul Psikologları Derneği (NASP) , 2006 yılında iseUluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) tarafından ödül verilmiştir.