AKADEMİK PROGRAM

BÜMED  MEÇ  Okulları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir. Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. 

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir. Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel amaçlarımız;

• İngilizceyi severek öğrenen,
• İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
• Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
• İngilizce konuşan,
• Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
• Yazılı anlatım becerileri olan,
• Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi kültürel özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.

Okulumuzda İngilizce eğitimi, ana dili İngilizce olan ya da İngilizceye anadile yakın bir düzeyde hakim olan eğitimciler tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak amaçlandığından, İngilizce öğretiminde iletişimsel yöntem ile konu ve öykü odaklı bir öğretim programı benimsenmiştir. İlkokul sınıflarında İngilizce dersi haftada 12 ders saatidir. Derslerle ilgili ayrıntılar haftalık ders programında mevcuttur. Tarafımızca hazırlanan İlkokul İngilizce Programı, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini geliştirmeye ve ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcığını zenginleştirmeye ve böylece kendilerini akıcı bir dille ifade edebilmelerini sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için İlkokul İngilizce programına en uyumlu kaynak olarak ilkokul düzeyinde “Cambridge Primary” yayınları seçilmiştir. Bunun yanı sıra, İngilizce öğretimini zenginleştirmek ve anlamlı öğrenme ortamları yaratmak amacıyla, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile İlkokul İngilizce programında sistematik öykü kullanımına da özel önem verilmektedir. Bu yolla ders kapsamında öğrenilen dil özelliklerinin içselleştirilmesi ve etkin kullanımı hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Oxford University Press ürünlerinden seçmeler yapılmış ve ilkokul düzeyinde her öğrencinin sınıf içi uygulamalarda yaklaşık 20 öykü kitabı okuması planlanmıştır. Hiç kuşkusuz, kütüphane servisi sağlanarak, düzenli ödünç kitap alıp-verme sonucu öğrencilerimizin erişimindeki öyküler sayıca ve konu bakımından çeşitlilik kazanacaktır.

Okulumuzda, farklı eğitim yöntemlerinin kullanıldığı deneyimlerden oluşan bir program aracılığıyla, öğrenmenin keyifli ve anlamlı hale gelmesine önem verilmektedir. Öğrenme yaklaşımımız, öğrencilerimizin akıl yürütme becerilerini geliştirme ve entelektüel kavrayışı teşvik etme hedefi taşıyan, onları araştırmaya yönelten bir yaklaşımdır. Müfredatımız, öğrencilerimizin kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı ve görsel basın ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak yorumlama becerilerini geliştirmelerine de olanak vermektedir.

BRANŞ DERSLERİ

KULÜPLER


 

X