EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ Okulları olarak örnek bir kurum olmak için yola çıktık. Bu nedenle gerek ana dildeki eğitim programımız, gerekse yabancı dil eğitim programımız merak eden çocuğa özel hazırlanmıştır. Merak eden çocuğu temel alan bir anlayışla hareket etmek ve her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak, velilerimizi okul çemberimizin içine alarak sorgulayan, araştıran, hayat boyu öğrenci olmaya gönüllü, olumlu düşünen öğrenciler yetiştirmek eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsemektedir. Okulumuz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımıza açık uçlu ve gelişimlerine uygun yaşantılar sunmayı, bu yaşantılarla yeni fikirler geliştirmelerini ve yeni deneyimler yaşamalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır. Dil öğrenim sürecinde gelişim ve öğrenim kazanımlarının paralel gitmesi ve tüm dil becerilerinin bir arada kullanıldığı dersler ve çalışmalar düzenlenmesi akademik yaklaşımımızda önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre;

Akademik yıl boyunca farklı yaş grupları arasında aktivite ve ders paylaşımları devam eder ve bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Bu yaş grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, tekrar ağırlıklı ve öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunulur.

Tüm bunların ötesinde, dili kullanırken kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdan biri olarak benimsenmiştir.

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler ise;

 • Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu desteklemek
 • Problem çözme becerileri kazandırmak
 • Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerini desteklemek ve geliştirmek
 • Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak
 • Öğrencilerimiz arasındaki işbirliğini, sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek
 • Birbirine destek olan, dayanışma içerisinde ve farklılıklara kucak açan bir topluluk oldukları bilincini geliştirmek
 • Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesini sağlamak
 • Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

Çocuklarımız küreselleşen bir dünyada ve akıllara durgunluk veren hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve bilginin katlanarak çoğaldığı bir dünyada yetişmektedirler. MEÇ’ in "çocuk odaklı" İngilizce programı, İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenenlere yönelik olmakla beraber, okulöncesi dönemde çocukların, bir bütün olarak geliştiği bilinciyle hazırlanmaktadır. Zira, okul öncesi yılları çocuğun çevresinde olan biteni sürekli sorguladığı, anlamaya çalıştığı ve özellikle bilişsel ve dilsel açıdan son derece hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu süreçte temel amacımız, çocuklarımızın İngilizce’yi severek öğrenmelerini sağlamak ve İngilizce’de duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebileceği temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Okul öncesi dönemde çocukların birçok alanda aynı anda geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, MEÇ’te uygulanan program çocukların gelişimlerini İngilizce aracılığı ile de teşvik edip pekiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece, çocuklarımızın sağlam bir İngilizce temeli ile geniş bir perspektifte doğal gelişim göstermelerine katkı sağlama amaçlanmaktadır. Araştırma, konu ve öykü odaklı yaklaşımımız, çocuklarımızın akıl yürütme yeteneğini geliştirmekte ve entelektüel altyapı oluşturmalarına yol açmaktadır. Erken dönem İngilizce programımızın öğrenme ve gelişim alanlarının en önemli öğelerinden birini dil ve iletişim oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin iletişim becerilerini erken geliştirebilmek için, onların akademik yönlerini itina ile beslemek ve dikkatlice desteklemek gerekmektedir. Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir. İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

 

GÜNLÜK İŞLEYİŞ

Okulöncesi eğitim programında her bir tema yaklaşık 6 haftalıktır.

 • Biliyorum – Merak Ediyorum – Öğrendim (BMÖ) Tablosu Çocuklar ne biliyorlar?
 • (BMÖ) Amaç, kazanım ve hedefler Çocuklar ne öğrendiler?
 • (BMÖ) Hedeflere ulaşıldı mı?

Giriş: Çocukların konuyla ilgili neler bildiklerini anlamak için BMÖ tablosu kullanıyoruz. 'Ne biliyorum?' sorusuna verilen cevaplar öğretmenin bu konuyu çocuklara tanıtması ve planlama yapması için fırsat oluştur. Bu girişle çocukların konuya ilgisi çekilir.

Kapanış: Konuyu tamamladıktan sonra BMÖ tablosunun en son kolonu 'ne öğrendim' kısmı çocuklarla birlikte doldurulur.

KONU : ......................................................................................................................................................
BİLİYORUMMERAK EDİYORUMÖĞRENDİM

 

MERAK EDEN ÇOCUK'TA BİR GÜN

 • Karşılama, Çocuklarla ve Velilerle Selamlaşma

Öğretmenler kapıda çocukları karşılar, onlarla selamlaştıktan sonra çocukları sınıfa doğru yönlendirir. Öğretmenlerden biri çocukları karşılarken, diğeri gelen çocuklarla ilgilenir, onları çeşitli öğrenme ve ilgi alanlarına yönlendirir.

 • Kahvaltı 
 • Türkçe/İngilizce Büyük Grup Zamanı I (Beraber Zamanı) 

Her çocuğun isminin söylendiği “Günaydın” şarkısıyla birbirimizi selamlama. Öğretmenin desteği ile çocuklar bir gün öncesi yaşadıklarını anlatır, takvim çalışması yapılır, planlanan gezi ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılır, hava durumu, duygu çalışması ve sınıf kuralları çalışması yapılır, kimler burada kimler değil (yoklama). Temayla ilgili parmak oyunları, tekerlemeler ve şarkılar söylenir.

Çocuklarla birlikte BMÖ (Biliyorum – Merak Ediyorum – Öğrendim) tablosu oluşturulur. 'Ne biliyorum?' sorusuna verilen cevaplar öğretmenin bu konuyu çocuklara tanıtması ve planlama yapması için fırsat oluşturur. Bu girişle çocukların konuya ilgisi çekilir.

 • PÇH- Planlama Çalışma Hatırlama

Çocuklar ilgilerine göre planlama yaparlar ve hangi alanda kimlerle ne tür çalışmalar yapacaklarını, isimlerini/resimlerini o alanın yanına yapıştırarak belirlerler ve seçtikleri ilgi ve öğrenme alanlarına yönlendirilirler.

İlgi alanları: evcilik, sanat, yapı-inşa (blok), kitap (drama/hayal, su/kum, fen-doğa masası, masa üstü oyunları (yap boz, eşini bul, örüntü takibi vb.). Öğretmen çocukların oyunlarını gözlemler, notlar tutar. Çocuklardan gelen isteklere göre veya ihtiyaç hissettiklerinde (çatışma çözümü gibi) oyunlarına katılır. Çalışma zamanı, bu çalışmaların doğasına, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre bahçede de yapılabilir. Çocuklar çalışma zamanında yaptıkları çalışmaları değerlendirme zamanında büyük grupla paylaşır.

 • Türkçe/İngilizce Küçük Grup Zamanı / Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur, belirlenen amaç ve kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Psikomotor, Özbakım Okuma-Yazma, Matematik vb. gelişimini destekleyen çalışmalar yapılır.

 • Branş Dersleri
 • Dinlenme Zamanı

Çocuklar sınıflarında sessiz ve dinlenmelerini sağlayacak etkinliklere yönlendirilir. Uzanarak ya da oturarak kitap okuyabilir, müzik dinleyebilirler.

 • TR/İNG Küçük Grup Zamanı
 • İkindi Kahvaltısı
 • Büyük Grup Zamanı II 

Öğretmenler çocukları gün içerisinde yaşadıkları (yaşanılan çatışmalar ve duygular) konularda konuşmaları için yüreklendirilirler. BMÖ tablosuna dikkatleri çekilerek merak ettikleri konularda araştırma yolları önerilir.  Günün kapanışı ve ailelerle karşılaşma geçişinin çocuklar için daha kolay olması bir kitap, şarkı, parmak oyunu veya tekerlemeyle sağlanır. Bir sonraki gün için plan yapılarak, günün kapanış sağlanır.

 • Servislerin hareket saati
 • Okul kapanış

BRANŞ DERSLERİ

okuloncesi_bransdersleri_muzik
okuloncesi_bransdersleri_gorselsanatlar
okuloncesi_bransdersleri_yaraticidrama
okuloncesi_bransdersleri_satranc
 

X