AKADEMİK PROGRAM

BÜMED MEÇ Okulları önce okulöncesi ardından ilkokul ile başladığı eğitim yolculuğuna, kendi öğrencileriyle büyüyerek ortaokulla devam ediyor. Ortaokul eğitimimizde hedefimiz öğrencilerimizin; akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak tam donanmış olarak her zaman bilgiye dayanan gerçeğin peşinde koşan bir “okul kültürü” yaratmaktır.

Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikle önemsiyoruz.

BÜMED MEÇ ortaokulunun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürüne ve bilimsel bakış açısına dayamaktayız.

BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır.  Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli hocalarının katkısı ile “Eğitim Komisyonu” kararları ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.

Ortaokulun ilkokul ve lise arasında çok özel bir dönem olduğunun bilinci ile öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeyi ve hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. BÜMED MEÇ eğitimcileri olarak bizler, her zaman olduğu gibi, yine önce öğrenci diyerek, her zaman çocuklarımızın biricikliğinin farkındalığı ile öğretmeye ve onlardan öğrenmeye, aynı zamanda bireyselliklerine saygı duymaya devam edeceğiz.

Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz için de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler. Akademik olgunluğa eriştikleri andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır edilmeleri için gereken altyapılar oluşturulacaktır.

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI

MEÇ Ortaokulu'nda ‘İngilizce Ortak Dil’ anlayışı İngilizce ortak dil anlayışı ile ele alınmaktadır. Anaokulunda başlayan ve ilkokulda etkin bir şekilde uygulanan yabancı dil programımızın ortaokul yıllarındaki hedefi, öğrenilen yabancı dili okuma, yazma ve konuşma sırasında aktif olarak kullanabilen, dili gerçek anlamıyla olduğu kadar kültürel bileşenleri ile birlikte yaşayarak öğrenen ve dünya vatandaşlığı yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrenciler yetiştirmektir. Amacımız, Ortaöğrenim sonunda öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçeve metninde belirlenen Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız, modern öğretim yöntemleri, bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modelleri, uluslararası nitelikte değerlendirme sınavları ve öğrencilerin ilgisini çekecek,  onlara öğrenecekleri yabancı dili  sevdirecek öğretmenler ve sınıf ortamları ile desteklenir.

Okulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi FRANSIZCA olacaktır. Dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda,  ikinci yabancı dil, öğrencilerimize uluslararası bakışı kazandıran, dil ve kültürü birleştiren özel bir programla verilecektir.

 

BRANŞ DERSLERİ

Yeni yerleşkemizde spor alanımız, konferans salonumuz, teknoloji ve tasarım dersliğimiz, bilişim teknolojileri yazılım dersliğimiz, görsel sanatlar dersliğimiz, fen bilgisi laboratuvarımız, müzik odamız, kütüphanemiz, yemekhanemiz ve sınıflarımız olacaktır.

REHBERLİK BİRİMİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, BÜMED MEÇ Okullarının misyonu ve vizyonu çatısı altında gelişimsel ve bireysel özellikleri esas alarak; önleyici, destekleyici ve çözüm odaklı bir çerçevede danışmanlık verir. Tüm yaş gruplarımızda rehberlik, okulumuzun merkezinde yer alır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde öğrencilerimizin;

  • Kendileriyle ilgili farkındalık sahibi olan,
  • Sorumluluk bilincine sahip ve bu doğrultuda hareket eden,
  • Kendisi ve sosyal çevresiyle barışık ve uyumlu,
  • Sorun değil çözüm odaklı düşünebilen,
  • Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla, etkin biçimde ifade edebilen,
  • Keşfetmeye, öğrenmeye ve deneyimlemeye açık,
  • İlgi ve yeteneklerinin bilincinde,
  • Hayattan keyif alan, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için profesyonel olarak destek verilmesi hedeflenir.

Bu hedefler doğrultusunda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin akademik becerileri, kişisel ve gelişimsel özellikleri düzenli bir biçimde takip edilir. Öğrencilerimize gerekli olan gelişim alanlarında destek verilir. Sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimiz için gerekli olan ve ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılır. Öğrencilerimizi ileriki yıllarda okuyacakları eğitim düzeyine hazırlamak ve öğrencilerimizin hedeflerini belirlemelerinde destek olmak amacıyla bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

Okulumuzda rehberliğin yanı sıra DÖS (Danışman Öğretmen Sistemi) uygulanacaktır. Danışmanlık yapan öğretmenler, belirlenen öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarıyla (akademik, sosyal vb.)  özel olarak ilgileneceklerdir. Danışman öğretmenlerle rutin toplantılar günlük zaman çizelgesinin bir parçası olarak velilerle de paylaşılacaktır.

X