BÜMED MEÇ OKULLARI’NIN EĞİTİM FELSEFESİ

Okullarımızda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı bir eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır.

Sorgulayan ve araştırıcı yöntemin izlendiği dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgiyi demokratik bir ortamda, kendileri yapılandırır ve yaratırlar. Bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırırlar. Tüm bunları daha önce elde ettikleri ve dağarcıklarında tuttukları bilgileriyle karşılaştırarak yaparlar.

Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkili bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatmakta ve öğrencilerinin bilgiden kendilerinin sorumlu olmalarını sağlar.  Bu yöntemde, öğretmen bilgi sağlayan tek ve biricik kaynak değildir. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini yaparken, öğretmenlerinin yanı sıra; arkadaşlarını, kitap ve interneti, anne babalarını, varsa kardeşlerini; kısaca konuyla ilgili destek alıp, pekiştirecekleri farklı kaynak ve kişileri de kullanırlar.

EKO-OKULLAR PROGRAMI

BÜMED MEÇ Okulları olarak öğrencilerimizin doğa ve çevre bilincini desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla projeler yürüterek Eko-Okullar programına katılmış bulunmaktayız. Eko-Okullar Programı ile öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Ayrıca su, elektrik, kâğıt gibi yaşamımızda önemli rol oynayan faktörleri tasarruf ederek yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

2014-2015 eğitim öğretim döneminde yapılan mavi kapak toplama, atık materyallerden etkinlikler (kapı süsü, oyuncak, matematik çalışmaları vs.) ağaç dikimi gibi etkinlikler yapılmıştır. Eğitim öğretim dönemi boyunca renksiz fotokopi kullanılmasına ve basılı materyal yerine mail yolu ile iletişim kurulmasına özen gösterilmektedir.

 

IMG_3185
IMG-20150223-WA0019
IMG-20150224-WA0030-1
eko20162
eko20163
eko20164
eko20161
eko20166

 

 

 

 

MATEMATİK FELSEFESİ ÖĞRETİM PROJESİ

BÜMED MEÇ Okulları olarak öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nden matematik alanında uzman danışmanımız tarafından Matematik Öğretimi Geliştirme Projesi yürütülmektedir.

Gerçek hayat bağlamından koparılıp ölçme değerlendirme sisteminin bir unsuruna indirgenen matematiği gerektiği gibi ele almak; kaynaklarını, felsefesini, kullanım alanlarını yeniden eğitimin bir parçası haline getirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden matematik alanında uzman bir ekip tarafından yönetilen projemiz, analitik düşünme becerileri gelişmiş, karşılaştığı sorunları algılamada ve çözmede matematik bilgisini etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.


MERAK EDEN ÇOCUK SAATİ

Tamamen kurumumuza özgü Merak Eden Çocuk Saati (MEÇ Saati) denilen zaman diliminde öğrenciler, hayal dünyalarını geliştirerek yaratıcılıkla beslenmekte, sorgulama yeteneklerini ilerleterek araştırmaya yönelmektedirler. MEÇ Saatinde öğrenciler, yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak seçtikleri konuları önce velilerinin rehberliğinde daha sonra öğretmenlerinin eşliğinde araştırmaktadırlar. Çocukların doğal meraklarının ürünü olan “Gökyüzü neden mavidir?”, “Su hareket eder mi?”, “İnsanlar neden birbirine benzemez?” gibi sayısız miktarda soruların yanıtlarını arayan öğrencilerin merakları ve öğrenme istekleri böylelikle ayakta tutulmaktadır. Öğrencilerimiz araştırdıkları konuları MEÇ Saatinde arkadaşlarına sunmaktadırlar. Bu sayede sınıf arkadaşlarının önünde kendilerini ifade etmekte ve küçük yaşta sunum becerileri kazanmaktadırlar.

IMG-20150225-WA0026
IMG-20141031-WA0001
IMG_8364
IMG_6048
20141210_093733
20141114_093825
IMG_5511
20150303_114032
20150113_113725
20150213_105558
20150217_110516
20150113_113725
20150213_105558
20150217_110516
20150303_114032
 

 

X