PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

BÜMED MEÇ Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi bireysel gelişim özelliklerini temel alarak öğrenciyi tanıma, bireysel olarak takip etme ve bilgi paylaşımında bulunmayı temel almaktadır.

Bu çerçevede tanıma çalışmalarına yönelik olarak bireysel ve grup etkinlikleri ve gözlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gelişim ölçekleri, sınıf içi ve bireysel gözlemler, okul olgunluğunu destekleyici çalışmalarla yıl boyunca çocuklarımızın gelişimleri ve yıl içindeki başarıları sistemli olarak takip edilmektedir. Bu takiplerle beraber her bir çocuğun gelişimsel süreci kendi içinde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçları belirli aralıklarla velilerimize aktarılarak destekleyici ve yönlendirici bir eğitim yaklaşımı sergilenmektedir.

Öğrencilere yönelik olarak yapılan bireysel ve grup rehberlik etkinliklerinde yaş seviyelerine göre bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda ortaya çıkabilen farklı durumlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca okul olgunluğunu desteklemeye yönelik olarak taramalar yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli olan durumlarda ailelere bilgi ve ev çalışmaları verilmektedir.

Ailelere yönelik olarak öğrencilerimizle ilgili bilgi aktarımının yanı sıra, bireysel ve grup danışma ve rehberlik, veli eğitim seminerleri ve paylaşım toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim ve seminerler ailelerin yönlendirilmeye ihtiyaç duydukları pek çok konuyu kapsamaktadır. (Anne-Baba Tutumları, Çocukluk Dönemlerine Özgü Korkular, Özgüven Gelişimi vb.) Ayrıca düzenli olarak yayınlanan bültenler ile bilgi aktarımı devam etmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç ana gruba hizmet vermektedir. Psikolojik danışman, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve gereken yönlendirmeleri yapabilmek için gözlem yapıp, çeşitli test ve envanterler uygulamaktadır. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık plan doğrultusunda, çalışmalarını bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları şeklinde yürütmektedir.

X