SIK SORULAN SORULAR

11. Geleceğe bakışınız nedir?

Özgün ve çağdaş eğitim sistemini ortaya koyduğu farklılıklarla ve ayrıcalıklı eğitim yaklaşımıyla donatan, “merak eden çocuk” yetiştirmek için tasarlanmış eğitim felsefesi ve programlarıyla değerlere sahip çıkan, vatanına seven ve olumlu düşünen dünya vatandaşları yetiştirmek.

12. Eğitim programınız nedir? Eğitim programınızda ağırlıklı olarak çalıştığınız alanlar nelerdir?

Eğitim programımız çocuk merkezlidir ve çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde düzenlenmiştir. Çocuklarda araştırma, sorgulama, yaratıcılık ve merak duygularının gelişimini desteklemek amaçlanmış,  bu sebeple, farklı eğitim programlarından yararlanılmıştır.

13. Öğretmenlerinizin kendilerini geliştirmeleri için onlara sunduğunuz eğitim seminerleri var mı? Varsa bu eğitimler ne sıklıkta verilmekte ve hangi konuları kapsamakta?

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olan danışmanlarımız başta olmak üzere, kendi alanlarında uzman diğer akademisyen ve profesyoneller tarafından, öğretmenlerimize yıl içerisinde düzenli olarak eğitim verilmektedir. Bu konular hem öğretmenlerin hem de çocukların gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Ayrıca, öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızdan düzenli olarak birebir süpervizyon almaktadırlar. Her akademik yıl öncesinde öğretmenlerimiz Hizmetiçi Eğitimler ile yeni döneme hazırlanırlar.

14. Veliler için eğitim programları düzenleniyor mu? Düzenleniyorsa bu eğitimler hangi sıklıkta verilmekte ve konular nasıl belirlenmekte? Veliler istedikleri konularda eğitim almak için başvuruda bulunabiliyorlar mı?

Çocuk gelişimi, çocukla sağlıklı etkileşim ve çocuğun gelişimini destekleyecek ebeveyn davranışlarını içeren, hem velilerimizin istekleri doğrultusunda hem de okulumuzun eğitim komisyonu tarafından belirlenen konularda düzenli olarak ebeveyn seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca eğitim öğretim yılı başında, her sınıf seviyesi için, okulun akademik yapısını içeren, yaş seviyelerinin gelişim süreçlerini ve o sene sonunda gelmeleri beklenen noktayı öğrenecekleri akademik tanıtım toplantıları yapılır. Mart ayında da hazırlık ve ana sınıfları için İlkokul Akademik Toplantısı yapılarak velilerimize onları bekleyen süreç, detayları ile anlatılır. Blog sayfamızdan danışmanlarımız ve eğitimcilerimizin hazırladığı eğitim videoları düzenli olarak paylaşılmaktadır.

15. Sınıf ve okul içinde kameralar var mı? İşyerimden çocuğumun sınıf içindeki durumunu takip edebilecek miyim?

Okulumuzda çocukların güvenliğini sağlamak için ortak alanlara çeşitli kameralar yerleştirilmiştir. MEB gereği sınıflara kamera yerleştirilmesi yasaktır. Bu kameralarda izleme sadece okul içinde ve okul yönetimi tarafından yapılmaktadır.

16. Okulun ve çocukların güvenliği ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptınız? Okulun ve çocukların güvenliğinden kimler sorumludur?

Okulun ve sınıfların fiziksel koşulları çocukların güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun için mobilya seçiminden elektrik donanımına, yer ve duvar malzemelerinden merdivenlere, tuvaletlerden bahçe ekipmanına kadar güvenlikle ilgili her ayrıntı özenle düşünülüp gerçekleştirilmiştir. Bir güvenlik firması tarafından tüm okullarımızda çalışma yapılarak gerekli önlemler alınmıştır.  Afet ve acil durum eğitimleri çocuklara ve tüm okul çalışanlarına düzenli olarak verilmektedir.  Her dönem başında okulumuzdaki öğretmenlere ve çalışanlara da güvenlik ve ilk yardım eğitimleri verilmektedir.

17. Yemekler okulda mı hazırlanıyor, yoksa dışarıdan mı getirtiliyor? Menüleri kim belirliyor? Bir diyetisyenden danışmanlık alınıyor mu? Okulda hangi öğünlerde yemek veriliyor? Ara öğünler var mı? Çocuklara verdiğiniz besinleri ne şekilde seçiyorsunuz ve hangi yiyecekleri dâhil ediyorsunuz? Çeşitli besin alerjileri olan çocuklara alternatif gıda programları var mı?

Yemeklerimiz özel bir yemek firması tarafından hazırlanmaktadır. Okulumuzda sağlıklı ve kaliteli gıda tüketiminin gerçekleştirilebilmesi için menülerimiz diyetisyen tarafından belirlenmekte ve yemekleri temizlik, sağlık, besin zenginliği ve dengesi açısından denetlemektedir. Çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak ara öğünler sunulmaktadır. Çocukların tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlayacak taze sebze ve meyveler, et ve süt ürünleri, tahıllar ve baklagiller özenle planlanmaktadır.

18. Okulunuzda bir doktor ve/veya hemşire mevcut mu?

Her okulumuzda bir hemşire kadrolu olarak görev yapmaktadır ve ilaç kullanan çocukların ilaçlarının verilmesi ve acil durumlarda ilk müdahalenin yapılması onun sorumluluğundadır. Sınıf öğretmenleri de sınıflarında, hastalık, kaza ve acil durumları kaydettikleri bir liste bulundurmaktadırlar. Ayrıca iş yeri hekimimiz düzenli olarak okullarımızı ziyaret etmektedir.

19. Okulun bir e-bülteni var mı? Bu e-bültenden hangi konularda bilgi edinebileceğim?

Okulumuzun e-bülteni sınıf ve İngilizce öğretmenlerimiz tarafından her hafta velilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bültenlerimizde o hafta işlenen konular, gidilen geziler, etkinlikler paylaşılır; ayrıca gelecek hafta yapılacaklar hakkında bilgiler verilirken velilere de işlenen konuları destekleyebilecekleri öneriler sunulur. Branş bültenleri, aylık planlar, gezi ve etkinlik listeleri de her ayın başında iletilir.

20. Ev görevleri nasıl verilir?

Okul öncesinde çok sık olmamakla birlikte öğrencilerin bazı becerilerini ve sorumluluklarını geliştiren ev görevleri verilebilir. (Market alışverişinde yardım, küçük gözlemler- bitki büyütülmesi vb)

Ödevler, ilkokulda düzenli olarak haftada iki kere sınıf öğretmeni, iki kere de İngilizce öğretmeni tarafından verilir. Ödevlerin yapış süresi 30 dakikayı geçmez. Ödev öğrenciye verilir. Velilerin anne- baba rolleri dışında evde çocuklarına bir şey öğretmeleri beklenmemektedir.

Ödevde yapılan yanlışlar ya da yapılmayan/ geç yapılan ödevler gibi durumlarda tüm sorumluluk öğrenciye aittir ve okul, sınıf öğretmeni ve gerekirse rehber öğretmen ile birlikte öğrencinin bu sorumluluğun kazanmasında aktif rol oynar. Ev görevleri genelde okulumuzun ismine de uygun olarak merak uyandıran, gözlem, muhakeme, araştırma, sunma vb becerileri geliştirici yaratıcılıklarını ön plana çıkaracakları, özgün görevlerdir. Pekiştirme, tekrar gibi ödevler de verilir. Özellikle araştırma ödevlerinde velilerin de çocukları ile bir şey üretme keyfini yaşamaları beklenir. Velinin yol gösterici rolde olacağı ev görevlerinde velilerimiz öncesinde bilgilendirilir.

Okulumuza özgü MEÇ Saati ile ilgili sene başında velilerimiz detaylı bilgilendirilir. Kendilerinden beklenen rol ile ilgili tüm detay ve süreç akademik tanıtım toplantıları ve sonrasındaki açıklayıcı mektuplarla anlatılır.