SIK SORULAN SORULAR

31. Okulunuz Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı mı?

Okulumuz MEB’e bağlıdır ve MEB müfettişleri kendi belirledikleri aralıklarla okulumuzu denetlemektedir.

32. İngilizce eğitiminiz programın içine nasıl yerleştirildi? İngilizce eğitim veren öğretmenlerin donanımları nelerdir?

İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe derslerde de olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmiş ve yapılan tüm aktiviteler amaçlı, dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Dil öğrenim sürecinde gelişim ve öğrenim kazanımları paralel gitmekte ve tüm dil becerilerinin bir arada kullanıldığı dersler ve çalışmalar düzenlenmektedir. Akademik yıl boyunca farklı yaş grupları arasındaki aktivite ve ders paylaşımları devam eder ve bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Bu yaş grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak tekrar ağırlıklı ve öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir müfredat tasarlanmıştır. Tüm bunların ötesinde dili kullanırken kendine güvenen ve risk alabilen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdan biridir. Öğretmenlerimiz İngilizce öğretmenliği sertifikalarına sahiptir. Özellikle İngilizce öğretmenlerimizin native olmasından çok, erken çocukluk döneminde yabancı dil eğitimi konusunda donanımlı ve deneyimli olmaları önemlidir. Bu nedenle okullarımızda bu donanıma sahip native ve native-like öğretmenlerimiz görev yapmaktadır.

33. Haftada kaç saat İngilizce eğitimi verilmektedir? 2. Dil olarak ne düşünüyorsunuz?

İlköğretimde İngilizce haftada 12 saat olarak tasarlanmıştır ancak okulumuzda bahçe, yemekhane gibi ortak alanlarda da İngilizce konuşulmaktadır. Okulöncesinde her sınıfımızda bir Türkçe konuşan sınıf öğretmeni ve bir İngilizce konuşan sınıf öğretmeni bulunmaktadır. İkinci yabancı dil, ortaokulda başlayacaktır.

34. Branş dersleri olarak neleri düşünüyorsunuz? Kulüp etkinliklerinizde neler var?

Branş Derslerimiz;

Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Satranç, Bilişim Teknolojileri.

*Yaş gruplarına göre branş dersleri farklılık göstermektedir.

Kulüp derslerimiz;

Basketbol, Ekolojik Okuryazarlık, Destination Imagination, Happily Ever After, Ritim ve Bando, Yoga, The Big Bang Club, Alternatif Sanat, Go, Nefesten Sese, Satranç, Aikido, Astronomi, Dijital Yaratıcılık.

35. TEOG’a bakışınız nedir? Bu konuda nasıl bir akademik destek veriyorsunuz?

Okulumuzda beceri geliştirmeye odaklı bir eğitim sistemi vardır. Okuduğunu anlama, hızlı okuma, muhakeme yapma, akıl yürütme gibi becerileri geliştirmeye odaklı eğitim sistemimiz sonucu karşılaşılan TEOG tarzı sınavlarda başarı beklentimiz yüksektir. Çünkü bu tarz sınavların asıl amacı bu becerileri gelişmiş öğrencileri belirlemektir. Test sistemi ile ilgili teknik bilgiler de ortaokulda öğrencilerimize pratik olarak kazandırılacaktır.

36. Okul ücretlerinize neler dâhildir?

Okul ücretlerimize tüm geziler ve okulda yapılan çalışmalar dâhildir. Veliler okul ücretinin dışında okul kitapları, okul forması ve okul servis ücretini de öderler.

37. Farkınız nedir?

En önemli farkımız okullarımızda sıcak, güvenli ve öğrenmeye açık bir okul iklimi yaratmamızdır. Tamamen kurumumuza özgü Merak Eden Çocuk Saati öğrencilerimizin özgüvenlerini destekleyen, merak duygularını uyandıran özel bir zaman dilimidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin yenilikçi yaklaşımı ve öğrencilerine kattığı tüm değerler, okul-veli-öğrenci işbirliği ile okullarımızda da benimsenmiştir.

38. Disiplin yaklaşımınız nedir?

Okullarımızda pozitif disiplin yaklaşımı kullanılmaktadır. Pozitif disiplin, çocukların toplumsal kuralları öğrenirken kendi davranışlarını kontrol edebilmelerine ve problemlerini çözmelerine yardımcı olan ve aynı zamanda kendileri hakkında iyi şeyler hissetmelerine de olanak sağlayan bir davranış yönlendirme tekniğidir. Disiplinin amacı öğrencinin öz denetimini sağlayabilmek yani kendi kendini denetleyebilme yeteneğini geliştirmektir. Gelişim sürecinde gözlemlenebilecek olumsuz davranışların denetimine ve değiştirilmesine destek olabilmek için ailelerle birlikte yol almak temel yaklaşımımızdır. Öğrencilerimizin kendilerine ya da arkadaşlarından birine zarar verici davranışları olması durumunda yaşına uygun bir süre için etkinlikten alınarak rehber öğretmeni ya da sınıf öğretmeni ile konu üzerinde konuşması, yaşanan durum için çözümler üretmeye yüreklendirilmesi gibi uygulamalar yapılır.

39. Kayıt yaptırdıktan sonra çocuğumun öğretmeni ile tanışabilir miyim?

Öğrencilerimiz ve velilerimiz öğretmenleriyle her yıl eylül ayında oryantasyon sırasında tanışmaktadır. Oryantasyon döneminde hem öğrencilerimiz eğlenceli etkinliklere katılmakta hem de Sınıf Öğretmenleri ve Velilerimiz tanışma fırsatı bulmaktadır.

1234