YÖNETİM KURULU

Said Haifawi
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Zihnioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdem Öktemus
İcradan Sorumlu YK Üyesi
Hale Haifawi
Kurumsal İletişimden Sorumlu YKÜ
Enver Anıl
Mali işlerden Sorumlu YK Üyesi
Murat Öngör
Yönetim Kurulu Üyesi
Uygar Ekin
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Erten
Yönetim Kurulu Üyesi