Ortaokul

Okul öncesinin ardından ilkokul ile başladığı eğitim yolculuğuna, kendi öğrencileriyle büyüyerek ortaokul eğitimiyle devam eder. Ortaokul eğitimimizde hedefimiz; öğrencilerimizin akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı bireyler yetişmelerini sağlayan bir  okul kültürü yaratmaktır.

Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri içselleştirmelerini, mental ve fiziksel olarak dengeli bireyler olmaları önemsenir. Bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırma becerilerine geliştirmeye odaklanan, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalara odaklanır. Akademisyen danışmanlarımızın yenilikçi bakış açıları ile tasarlanan eğitim öğretim programımız disiplinlerarası eğitim yaklaşımıyla yapılandırılmıştır. Bunun sonucunda olarak öğrencilerimiz özgüveni yüksek, iletişim becerileri kuvvetli bireyler olurlar.

Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlerarası sorgulayıp analiz edebilen, bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısına sahip, ana dilinde ve yabancı dillerde kendisini yazılı ve sözlü doğru ve etkili ifade edebilen bireyler olması hedeflenmektedir.

Okul öncesinde başlayan yabancı dil eğitimi, öğrencilerin 8.sınıf sonunda hedef dile Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-B2 düzeyinde hakim olmalarını hedefler. 5.sınıfta başlayan ikinci yabancı dil olan Fransızca’da, dil unsurlarının ve becerilerinin yanı sıra farklı bir kültürel donanıma da sahip olmaları amaçlanmaktadır. İngilizce dersi haftada 10, Fransızca dersi 2 ders saatidir.

Ders programları tasarlanırken, ulusal ve uluslararası sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime ulaşmaları da önemsenmiştir. Öğrenmeyi öğrenme becerilerine ve öğrenme sorumluluğuna  sahip, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin bilincinde bireyler olabilmeleri için uygulamalı dersler dahil tüm öğretmenler işbirliği içerisinde çalışırlar.

Akademik programları kurgularken gerçek yaşam bağlantıları olan gezi, söyleşi, proje ve deneylere ağırlıklı olarak yer verilir. Öğrencilerin akademik olduğu kadar çok yönlü bireyler olabilmeleri için uygulamaları dersler ve kulüp dersleri ortaokulda da aynı önemle devam eder.