Değerler Eğitiminde Sevgi

İçerik Tablosu

İnsan topluluklarında hayal edilen düzenin kurulabilmesi ve devam edebilmesi için kişilerin sahip olması gereken, toplumu oluşturan bireylerde kabul görmüş ve nesilden nesile aktarılan inanç, düşünce ve duygulara değer denir. Bu olgular sayesinde kişiler içinde bulundukları toplumda kendilerine yer edinebilir ve sosyal bir varlık olarak yaşayabilirler.

Bir arada ve huzur içinde yaşamayı mümkün kılan bu değerlerin kazanılması, birçok konuda olduğu gibi eğitim ile mümkündür. Eğitim kurumlarında uygulanan çeşitli yöntemlerle bu olguların kazanılmasını sağlayan değerler eğitimi ile, hem çocukların bireysel, sosyal ve kültürel gelişimleri bir arada yürütülür.

Değerler Eğitimi – Sevgi

Sevgi, kişiyi herhangi bir varlık, olay veya olguya yakın olmaya, ortak duyguları paylaşmaya iten duygu durumudur. İnsan olmanın en temel getirilerinden olan duyguların başında sevgi gelir.

Çocukların yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının ötesinde, sağlıklı bir birey olarak yetişebilmek için yeterli miktarda bilişsel ve duygusal beslenmeye ihtiyaçları vardır. Hayatını devam ettirebileceği davranışları öğrenmenin yanında, çocuklar her ne olursa olsun sevildiklerini bilmek ve sevgiyi hissetmek isterler. Koşulsuz sevildiklerini hissettikleri bir aile ortamında kendilerini güvende hissederler ve hayata karşı pozitif bir bakış açısı geliştirebilirler.

Diğer tüm kişilik gelişimlerinin en temel şartı, çocukta sevildiği ve her haliyle kabul gördüğü hissinin sağlanmasıdır. Duygusal gelişimi bu şekilde desteklenen çocukların diğer zihinsel ve hatta fiziksel gelişimlerinin de sağlıklı bir ilerleyiş sürdürdüğü gözlemlenir. Sevgi ortamında yetişen çocuklar, yetişkin bir birey olduklarında etkili ve doğru kararlar alabilen, çevresine olumlu tutum sergileyen, kendine güvenen bireyler olmayı başarırlar. Sevilme ve onaylanma ihtiyaçları beslenen çocuklar denemekten korkmadıkları için yeteneklerinin farkına vararak bunları geliştirme şansı yakalarlar. Ailede sevgiyi öğrenen bireyler, diğer insanları sevmeyi bildikleri için barış temelli bir yaşam sürmeyi tercih ederler.

Toplumsal açıdan bakıldığında ise, kişilerin bir arada uyum içinde yaşayabilmesinin ön koşulu, saygı ve hoşgörü yönlerinin gelişmiş olmasına bağlıdır. Kendilerini, birbirlerini, doğayı, dünyayı, yaşamayı seven kişiler, saygı duymak, hoşgörülü olmak, empati kurmak gibi değerlerin uygulanmasında oldukça başarılıdırlar. Sevmeyi bilen kişiler, insana yalnızca insan olduğu için değer verir, toplum yararına davranmanın herkesi mutlu edeceğini bilirler.

Değerler Eğitimi Sevgi Panosu

Eğitim kurumlarında sıkça kullanılan görsel materyallerin başında gelen panolar, özellikle değerler eğitimi faaliyetlerinin de temel unsurlarından biri. Sevgi temalı afişler, posterler, karikatürler, panolarda işlenerek çocukların sevgi duygusunu anlamaları sağlanabilir. Çocuklara sevdikleri kişi veya varlıkları panolarda kendi tasarımlarıyla sergileme fırsatı sunmak, etkili pano çalışmalarından da bir tanesi.

Sevgi konulu hikayeler, sevgi ve iyiliğin doğru yol olduğunu hissettiren mesajlarla çocuklarda kalıcı değişimler sağlayabilir. Ayrıca her ay sevgi temalı şiirler panolarda yayımlanarak ezberleme çalışmaları yapılabilir.

Değerler Eğitimi Sevgi Etkinlikleri

Çocuklarda toplumsal düzenin anahtarı olan sevgi olgusunu bir değer olarak geliştirmenin en etkili yolu çocukları sevmektir. Ancak sevildiğini hisseden çocuklar sevmeyi öğrenebilirler. Aile sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi konularında çocuklarda gelişim sağlamak adına çocuklara aşağıdaki etkinlikler uygulanabilir:

 • Sevdiğini ve değer verdiğini hissettirme adına her gün aile bireylerini sevgi sözcükleriyle selamlama, bunu bir tablo halinde kaydetme.
 • Sevdiği ve değer verdiği kişiler için kendi emeğiyle hediyeler hazırlayarak önemli hissetmelerini sağlama.
 • Bir hayvan edinerek bakımını üstlenme. Hayvanlar çocuklarda varlıkları sevme duygusunun gelişmesinde oldukça etkilidir.
 • Huzurevi ziyaretleri. Buralarda yaşayan kişilerin paylaşmak istedikleri sevilme ihtiyaçlarını karşılarken çocuklar için de farklı bir deneyim olabilir.
 • Yakın çevreden seçilen bir ağacı sulama, gerekirse dallarını budama, bakımını yapma.
 • Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşma. Paylaştığı oyuncak sayısı işaretlenerek olumlu davranış pekiştirilebilir.
 • Kesip biçmeyi seven minikler için sevgilerini gösterebilecekleri, sınıf ortamında paylaşım ve etkileşimi artıracak çeşitli görsel tasarımlar sevgi etkinlikleri kapsamında ele alınabilir. Tren şeklinde kesilen renkli kağıtlarla herkes bir vagona sevdiklerinin fotoğraflarını yapıştırabilir. Yaprakları kalp şeklinde kesilen bir sevgi ağacına sınıftaki tüm üyelerin fotoğrafları yapıştırılabilir. Bu etkinlikler değerler eğitimi kapsamında sınıf veya okul panosunda sergilenebilir.

Değerler eğitimi sevgi teması kapsamında işlenen sevgi türleri;

 • aile sevgisi,
 • doğa sevgisi,
 • arkadaşlık sevgisi,
 • vatan sevgisi,
 • okul sevgisi,
 • kitap sevgisi gibi alt başlıklara ayrılabilir.

Çocukların ihtiyaçları belirlenerek bu doğrultuda etkinlikler planlanabilir.

Kaynak:

 1. gracepointwellness.org/462-child-development-parenting-early-3-7/article/14299-early-childhood-love-and-nurturing