EKO-OKUL

BÜMED MEÇ Okulları olarak öğrencilerimizin doğa ve çevre bilincini desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla projeler yürüterek Eko-Okullar programına katılmış bulunmaktayız. Eko-Okullar Programı ile öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Ayrıca su, elektrik, kâğıt gibi yaşamımızda önemli rol oynayan faktörleri tasarruf ederek yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
2014-2015 eğitim öğretim döneminde yapılan mavi kapak toplama, atık materyallerden etkinlikler (kapı süsü, oyuncak, matematik çalışmaları vs.) ağaç dikimi gibi etkinlikler yapılmıştır. Eğitim öğretim dönemi boyunca renksiz fotokopi kullanılmasına ve basılı materyal yerine mail yolu ile iletişim kurulmasına özen gösterilmektedir.