BÜMED MEÇ OKULLARINDA KAYITLAR BAŞLADI!

BAHÇEKÖY
YERLEŞKESİ

Anaokulu - İlkokul - Ortaokul

BÜMED MEÇ Okulları Bahçeköy Yerleşkesi; merak eden, sorgulayan, özgün ve özgür düşünen ve bu yüzyılın gerekliliği olan becerilere sahip bireyler yetiştirmek adına 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayacaktır. Anaokulu, İlkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek yerleşkemizde  çok yönlü bireylerin yetiştirilmesi için çeşitli branş dersleri ile zenginleştirilmiş bütüncül bir eğitim programı uygulanır.

Sarıyer ilçesi Bahçeköy  Mahallesinde yer alan yerleşkemiz yeni deprem yönetmeliğine göre okul ruhsatını almıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da okulumuzun düzenlemesiyle geniş ve ferah sınıflara göre eğitim öğretim faaliyetleri için uygun hale getirilmektedir. Yerleşkemiz günlük hayatın karmaşasından ve gürültüsünden etkilenmeyecek orman okulu konumundadır. Yerleşkemizde, yakınında bulunan Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanları ile ‘Orman Okulu’ etkinlikleri yürütebilecektir.

Butik okul olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam okulumuzda 20 kişilik sınıflarımız mevcuttur. 20 derslik ve 7 atölyemizin bulunduğu okulumuzun öğrenci mevcudu ise 400 olarak planlanmıştır.

Yerleşkemizde öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanabildikleri kapalı spor salonumuz, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, müzik atölyelerimiz, fen laboratuvarımız, marangozhanemiz, yaratıcı drama konferans salonumuz ve kütüphanemiz mevcuttur.

BÜMED MEÇ Okulları, Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı kültürel ve bilimsel miras ile eğitim dünyasına farklı ve yenilikçi bir bakış açısı getirecek referans okullar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimde yeni, bilimsel ve gelişimsel çalışmalarıyla fark yaratarak önderlik etmeyi, öğrencilerimize tüketmekten çok üretmenin keyfine varabildiği bir ortam yaratmayı hedefleyen kurumumuz, çocuk gelişiminde okul-aile işbirliğini önemseyerek, aileyi eğitimin tüm aşamalarında sürece dahil etmektedir.

BÜMED MEÇ Okulları, öğrenci merkezli, sorgulama ve beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağımızın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimser.

AKADEMİK YAKLAŞIM ve EĞİTİM FELSEFESİ