BÜMED MEÇ OKULLARI

MERAK EDEN ÇOCUKLARINI ARIYOR!

MODA
YERLEŞKESİ

Anaokulu - İlkokulu

2013 yılında tarihi bir Rum okulunu devralan Özel BÜMED MEÇ Okulları Moda Yerleşkesi okul öncesi ve ilkokul kademelerinde, öğrenci odaklı, sorgulama, merak uyandırma ve beceri temelli eğitim-öğretim veren bir kurumdur.

Bilginin rahatça ulaşılabilir ve hızla değişken olduğu bu çağda, bilgiye ulaşma- araştırma, analitik düşünme, eleştirme, bilgiyi transfer edebilme gibi becerileri geliştirmenin önceliğini bilen bir eğitim anlayışıyla, akademisyenler tarafından tasarlanan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Eğitim – Öğretim ortamı ve iklimi, öğrencilerin okula ve okumaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesi için yapılandırılmıştır. Anadil ve yabancı dil eğitimleri, iç içe ve birbirini destekleyen bir program içinde verilmektedir. Yabancı dil eğitimini verirken, öğrencilerin kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan ve kullandığı dili yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmaları hedeflenir.

Şehrin, hareketli olduğu kadar çok kültürlü semtlerinden biri olan Moda’da tarihi bir binada, geniş ve yeşil bahçesi ile doğayla iç içe, açık hava derslikleri ile, farklı kültürler, inançlar ve geleneklerin zenginlik olarak kabul edildiği okul ortamında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm paydaşların düşünce ve önerilerine önem verilen demokratik bir yaşam şekli benimsenmektedir. 160 öğrenci kapasiteli okulumuz, 08:30 – 15:45 saatleri arasında, tam zamanlı hemşiresi ve güvenlik birimi ile eğitim vermektedir.

BÜMED MEÇ Okulları, Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı kültürel ve bilimsel miras ile eğitim dünyasına farklı ve yenilikçi bir bakış açısı getirecek referans okullar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimde yeni, bilimsel ve gelişimsel çalışmalarıyla fark yaratarak önderlik etmeyi, öğrencilerimize tüketmekten çok üretmenin keyfine varabildiği bir ortam yaratmayı hedefleyen kurumumuz, çocuk gelişiminde okul-aile işbirliğini önemseyerek, aileyi eğitimin tüm aşamalarında sürece dahil etmektedir.

BÜMED MEÇ Okulları, öğrenci merkezli, sorgulama ve beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağımızın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimser.

AKADEMİK YAKLAŞIM ve EĞİTİM FELSEFESİ