MERAK ATÖLYESİ

Gözleme dayanan çizim, beynin görsel gelişiminin okuma yazmasıdır. Beynin görsel gelişimi, hayal etme becerisinin ve yaratıcı ol

manın temelidir. Bu nedenle, gözlemlemeyi ve çizimi öğretmek yaratıcılığı öğretmenin temelidir. Öncelikle fark etmediğiniz bir şeyi çizemezsiniz. Çizimler bir deneyimdir. Beyninin gözlem ve çizim yapan alanları gelişmek için uyarılabilir. Dikkatli gözlem alışkanlığını öğrenmek hayatın her alanı için önemli bir anahtardır. Merak Atölyesinde her yaş grubu çocuklar ile sıkça bakmak, görmek ve çizmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çünkü gözlem alışkanlığı ve çizim, her şey gibi düzenli pratik ile öğrenilir.

Her çocuk farklı, kendine has ve yaratıcıdır. Her çocuğun yaptığı resmin de kendine has ve farklı olması, bu farklılığın desteklenmesi yaratıcılık ve özgünlüğün geliştirilmesi için sanat eğitiminin olmazsa olmazlarındandır.
Merak Atölyesinde çalışmalarımızı yaparken çocuklara mutlak sonucu tanımlayan iş örnekleri göstermek yerine, farklı yaklaşımlarda çeşitli sanatçılar ve işleri üzerinden ilerliyoruz. Çocuklar bu yol ile sanat tarihinde farklı ve özgün çok çeşitli yaklaşımlar, bakış açıları ve ürünler olduğunu görüyor, bunlardan ilham alıyorlar.
Bütün sanatçıların ürettikleri nasıl birbirinden farklıysa her çocuğunda sanatsal üretimlerinin birbirinden farklı olduğu, kimsenin kimseye benzemediğini ve yaptıklarının da benzemeyeceğini, orijinalliğin gücünü fark ediyorlar.
Bu şekilde çocukların başkalarıyla kendilerini kıyaslamaları yerine, kendi biricikliklerine değer verip, kendilerine has yaklaşımlarını geliştirmelerini destekliyoruz.

Genç beyinler için hayalden çizmek çok etkili bir pratiktir. Bu zekayı geliştiren en iyi yollardan biridir. Çizmeyi öğrenirken beyninizin imgeleme kısmı gelişir.
Hayal etmek imgelemek demektir. İmgelemlerimiz için de doğa, yaratıcılığımıza kapılar açan ve bizi özgürleştiren en büyük ilham kaynağımızdır. Hayalden çizim egzersizleri öncelikle, ezberlenmiş alışıla geldik sınırları aşmak için fırsat verir.
Merak Atölyesinde yaptığımız çalışmalarda çocuklarla sıkça doğayı inceleyerek, ezber ve bildik sınırların ötesindeki dünyayı fark ettirmeye, doğanın rehberliğinde çocukların kendi engin hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve kendilerini cesurca ortaya koymalarına alan tanıyoruz.

Merak Atölyesinde bu yüzden çocukların çizdiği ağaçlar rengarenk ve alışılmadık biçimlerde olabilir.