Okullarımızda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı bir eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır.

Sorgulayan ve araştırıcı yöntemin izlendiği dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgiyi demokratik bir ortamda, kendileri yapılandırır ve yaratırlar. Bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırırlar. Tüm bunları daha önce elde ettikleri ve dağarcıklarında tuttukları bilgileriyle karşılaştırarak yaparlar.

Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkili bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatmakta ve öğrencilerinin bilgiden kendilerinin sorumlu olmalarını sağlar.  Bu yöntemde, öğretmen bilgi sağlayan tek ve biricik kaynak değildir. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini yaparken, öğretmenlerinin yanı sıra; arkadaşlarını, kitap ve interneti, anne babalarını, varsa kardeşlerini; kısaca konuyla ilgili destek alıp, pekiştirecekleri farklı kaynak ve kişileri de kullanırlar.

  • Boğaziçi Üniversitesi’nin kültürüne okul öncesi çağından itibaren sahip olmak,
  • Günlük planlamaları Boğaziçi Üniversitesi’nin hocaları tarafından hazırlanan ders içerikleri ile yetişmek,
  • Çift dilli eğitimle hayata başlamak,
  • Deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulmak,
  • Her çocuğun özel olduğu ilkesini benimseyen programla büyümek,
  • Okulda geçen zaman etkin ve anlamlı kullanmak,
  • Fark Et – Önlem Al – Destekle – Düzelt… MEÇ öğrencisi, hayatta oluşabilecek her türlü aksaklığa karşı hazırlıklı olmak,
  • Girdiği her ortamda mutlu olmayı başarmak için biz BÜMED MEÇ Okulları diyoruz.