BÜMED MEÇ Okulları’nda Okul Öncesi programı çocuğun sosyal-duygusal gelişiminin ön planda olduğu, ana dilin yerleşmesi sürecinin tam desteklendiği, bir başka yabancı dilin farkındalığının kazandırıldığı bir temel üzerine oturur.

Çift Dilli Eğitim programı çerçevesinde, her yaş grubunda 1 Türkçe ve 1 İngilizce öğretmeni günlük rutinin içerisinde tam gün bulunur. Öğrencilerin 08.30’da başlayıp 15.45’te tamamlanan günlük rutini içerisinde 2 öğretmende aktif olarak yer alır. Günlük ders programının gereğince her öğretmenin kendine ait etkinlik saatleri bulunmasının yanı sıra öğretmenler yemek ve bahçe saatlerinde ve geçişlerde de öğrenciler ile etkileşimde bulunur.

Temel becerileri geliştirmek ve temel hayat bilgisini verebilmek adına özenle seçilmiş üniteler ve alt başlıkları, her yaş grubunda aynıdır. Eğitim sisteminin içerisine 36 ay itibariyle dahil olan bir öğrenci 72 aya kadar bu üniteleri her sene detaylandırarak öğrenir ve deney, mutfak etkinlikleri, okul gezileri ve atölye çalışmaları ile gerçek hayat ile deneyimleyebilir ve somutlaştırabilir.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik öğretiminin yanı sıra;

 • Sosyal-duygusal,
 • Psiko-motor,
 • Özbakım,
 • Dil,
 • Bilişsel gelişimlerine katkı sağlarız.

Üniteler ve alt başlıkları üzerinden planlanan etkinlikler bu 5 gelişim alanı için belirlenen amaç kazanımlara hizmet edecek şekilde gerçekleştirilir.

Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir.

İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

Türkçe ve İngilizce olarak planlanan etkinlik saatleri dışında günlük rutin içerisinde önemli belli başlı zamanlar her yaş grubunda aynı olacak şekilde ders programlarında bulunmaktadır.

 

MEÇ Saati

Kurumumuza özgü Merak Eden Çocuk Saati (MEÇ Saati) denilen zaman diliminde öğrenciler, yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak seçtikleri ve merak ettikleri bir konuyu velilerinin rehberliğinde sunum haline getirerek arkadaşlarına sunmaktadırlar. Bilgiyi doğru paylaşmak ve ifade becerisi ile birlikte sunum becerisini de geliştiren bu etkinlik saati Okul Öncesi sınıflarında başlayan Ortaokul seviyesine kadar uzanan bir uygulamadır.

Planlama – Çalışma – Hatırlama – PÇH

Yapılandırılmış bir oyun saati olarak düşünülen PÇH, çocuğa kendi alanını ve zamanını planlama becerisini kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencinin oyun saati süresince oynayacağı alanı (blok, evcilik, sanat vs.) , etkinlik malzemelerini ve oyun arkadaşını seçmesinden yani planlamasından (Planlama) sonra aktif oyunun gerçekleşmesi (Çalışma) ve bu zaman diliminin sonunda oyun sırasında yaşadığı durumları hatırladığı (Hatırlama) etkinlik saatidir. Bu etkinlik ile küçük yaşlardan itibaren bireyin zamanını ve etkinliğini planlaması ve sonunda ise öz değerlendirme sürecini yönetebilmesi için çalışılmaktadır.

Branş Dersleri

 • Müzik
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Beden Eğitimi

Farklı branş öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen branş dersleri ile öğrenciler Okul Öncesi çağından itibaren sınıf öğretmenleri dışında başka öğretmenlerle ve onların stilleriyle çalışma deneyimine sahip olurlar.

Mind Lab

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur. Anasınıfı ve Hazırlık sınıflarımızda uygulanan bu metod sayesinde öğrencilerimiz oyunlar sayesinde problem çözme , soru sorma ve akıl yürütme becerilerini geliştirirler.

Ludus Project

Ludus Projesi, 1- 6 yaş döneminde  ailelerin, okul öncesi öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve spor eğiticilerinin fiziksel aktivite uygulamalarının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi için iyi uygulama örneklerini içeren bir yol haritası hazırlayarak bu ihtiyacı karşılamayı  hedeflemektedir.

Kitap Çalışması

Anasınıfı ve Hazırlık sınıflarında haftada 2 etkinlik saati olarak planlanan kitap çalışması etkinliklerinde çoklu yönerge alımı, dikkat ve görsel algı çalışmasını destekleyici alıştırmalar yapılmaktadır.

SES EĞİTİMİ

 • Hazırlık sınıflarımıza özgü bir ders olan ses eğitimini süresinde 2 amacımız bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırmak.
  • İlkokula yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak.

  Ses eğitimi 2. Dönem itibariyle 8 haftalık bir süreci kapsar. Haftanın 1 günü ilkokul sınıflarına ziyarete gidilir.

  Ses farkındalığı eğitimi ardından merakı ve ilgisi olan çocuklar kendiliğinden sesleri birleştirerek kelime okumaya ya da kelimeleri birleştirerek cümle kurmaya başladığı gözlemlenir.

  Amaç okuma-yazma öğretmek değil, öğrencilerimizin ses farkındalığını geliştirmektir.