ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ortaokul eğitimimizde hedefimiz öğrencilerimizin; akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı her zaman bilgiye dayanan gerçeğin peşinde koşan bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir “okul kültürü” yaratmaktır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda metodoloji olarak yine SARES referans alınır. Sorgulamaya dayalı eğitimin sürdürüldüğü ortaokulda beceri ve yetenek geliştirme ile ilgili yönlendirici bir bakış açısı geliştirilir. Merak Eden Çocuk Saati ortaokulda da devam eder. Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikli hedeflerimizdir. BÜMED MEÇ Ortaokulu’nun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürü, akademik iklimi ve bilimsel bakış açısı baz alınmıştır.

BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır. Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli hocalarının katkısı ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda Kazanım Modülü (Öğrenme Analizi) uygulaması mevcuttur.  Kazanım Modülü; ortaokul düzeyinde MEB tarafından belirlenen kazanımların/öğrenme hedeflerinin taksonomik olarak üstbilişsel düzeyde ölçme ve değerlendirmesinin yapılması olarak belirtilebilir. Değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda Tamamlama Öğretimi yapılır.  Öğrenci bazlı kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi temel amaçtır.Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz için de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişeceklerdir.Öğrenmeyi öğrenebilen, sahip olduğu yeteneklerinin de bilinci ile akademik olgunluğa eriştikleri andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır olmaları için gereken altyapılar oluşturulmaktadır.

İNGİLİZCE

İngilizce programı okul öncesi ve ilkokuldaki gibi güçlü bir program ile devam eder. BÜMED MEÇ Okulları’nın anaokulunda başlayan ve ilkokulda etkin bir şekilde uygulanan yabancı dil programının ortaokul yıllarındaki hedefi, öğrenilen yabancı dili okuma, yazma ve konuşma sırasında aktif olarak kullanabilen, dili gerçek anlamıyla olduğu kadar kültürel bileşenleri ile birlikte yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Amaç ortaöğrenim sonunda öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçeve metninde belirlenen Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.

İKİNCİ YABANCI DİL

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda ikinci yabancı dil eğitimi Fransızca’dır. Fransızca ve Fransız Kültürü hazırlanan program çerçevesinde derslerdeki yerini alır.