SARES – BÜMED MEÇ OKULLARI’NIN EĞİTİM FELSEFESİ

“Eğitimdeki Farkla Tanışma Zamanı” olarak tanımladığımız, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden çok değerli akademisyenlerimizle birlikte geliştirdiğimiz SARES sistemi onları hayata hazırlamaktaki en büyük gücümüz. SARES’in destekçisi olan MEÇ Saati ile de alışılmış eğitim profilinin dışına çıkıyoruz. Temelde bilgiye ulaşmanın yollarını öğretiyoruz onlara. Böylece karşılarına çıkacak yenilikleri daha akılcı çözümlerle öğrenebilecek ve yeniliklere adapte olmakta zorlanmayacaklar.

 

Sorgulayan ve araştırıcı yöntemin izlendiği dersler, öğrenci merkezlidir.

 

Öğrencilerimiz;

Bilgiyi demokratik bir ortamda, kendileri yapılandırır ve yaratırlar.

Bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırırlar.

Tüm bunları daha önce elde ettikleri ve dağarcıklarında tuttukları bilgileriyle karşılaştırarak yaparlar.

SARES’in en büyük destekçisi olan MEÇ Saati ile alışılmış eğitim profilinin dışında, daha donanımlı bireyler olarak hayata adım atmış oluyorlar.