SARES

A contemporary, original and creative SARES (Question, Research, Criticize, Defend) educational approach was developed by Boğaziçi University Faculty of Education and implemented by expert educators. It focuses on each student individually and regularly involves families into educational process.

While creating academic programs in BÜMED MEÇ Schools, SARES targets are taken in account. What do we want our students to learn? In what way do they learn best? How do we understand what our students are learning? All these questions are asked while creating a perfect curriculum. Lessons are focused on developing social, research, thinking, self-care and communication skills.

Our approach is to make lessons student-centered. Students play an active role in acquiring knowledge; they question and do research by making various assumptions, they express their thoughts in the light of knowledge and science by using their creativity. In line with their experiences in different disciplines, they develop their ability to analyze and transfer the information they have obtained.

Based on the principle that there is no one way to understand and interpret knowledge, teachers start the learning process in an interactive learning environment and ensure that their students are responsible for their own learning process. Along with teacher assistance, students get help from a variety of trusted sources while preparing their homework and projects. In short, they develop the ability to access resources and professionals and then interpret and question the information they have acquired.

Comments are closed.

Okullarımızda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı SARES (Sorgula, Araştır, Eleştir, Savun) eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır.

BÜMED MEÇ Okulları’nda akademik programlar oluşturulurken SARES adımları ve hedefleri kullanılır. Öğrencilerimizin ne öğrenmelerini istiyoruz?, En iyi hangi yolla öğrenirler? ve Öğrencilerimizin öğrendiklerini nereden anlarız? soruları ile başlayan program oluşturma yolculuğundaki temel hedef; öğrencilerde sosyal beceriler, araştırma becerileri, düşünme becerileri, öz bakım becerileri ve iletişim becerileri gibi temel becerileri geliştirmektir. Dersler bu becerilerin etrafında şekillenir.


Bu yaklaşımda dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak kendi düşüncelerini bilginin ve bilimin ışığında ifade ederler. Farklı disiplinlerde edindikleri deneyimler doğrultusunda ulaştıkları bilgileri analize edip, transfer edebilme becerilerini geliştirirler.


Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkileşimli bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatırlar ve öğrencilerinin kendi öğrenme süreçlerinden sorumlu olmalarını sağlarlar. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini hazırlarken öğretmenlerinin yanı sıra çeşitli güvenilir kaynaklardan yardım alırlar. Kısaca konuyla ilgili kaynak ve kişilere erişme ve sonrasında edindikleri bilgileri yorumlayıp sorgulama becerisini geliştirirler.

Comments are closed.