SARES

Okullarımızda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı SARES (Sorgula, Araştır, Eleştir, Savun) eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır.

BÜMED MEÇ Okulları’nda akademik programlar oluşturulurken SARES adımları ve hedefleri kullanılır. Öğrencilerimizin ne öğrenmelerini istiyoruz?, En iyi hangi yolla öğrenirler? ve Öğrencilerimizin öğrendiklerini nereden anlarız? soruları ile başlayan program oluşturma yolculuğundaki temel hedef; öğrencilerde sosyal beceriler, araştırma becerileri, düşünme becerileri, öz bakım becerileri ve iletişim becerileri gibi temel becerileri geliştirmektir. Dersler bu becerilerin etrafında şekillenir.


Bu yaklaşımda dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak kendi düşüncelerini bilginin ve bilimin ışığında ifade ederler. Farklı disiplinlerde edindikleri deneyimler doğrultusunda ulaştıkları bilgileri analize edip, transfer edebilme becerilerini geliştirirler.


Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkileşimli bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatırlar ve öğrencilerinin kendi öğrenme süreçlerinden sorumlu olmalarını sağlarlar. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini hazırlarken öğretmenlerinin yanı sıra çeşitli güvenilir kaynaklardan yardım alırlar. Kısaca konuyla ilgili kaynak ve kişilere erişme ve sonrasında edindikleri bilgileri yorumlayıp sorgulama becerisini geliştirirler.