Küresel Okulları Programı (Global Schools Program)

Öğrencilerimizi dünya sorunlarını düşünen, çözüm bulmak için gerekli stratejileri yürütebilen ve gezegene anlamlı katkılar sunan birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Eylül ayından itibaren, “Küresel Okul” ünvanımız ile çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), aşırı yoksulluğu sona erdirmek, herkes için insana yakışır iş elde etmek, adaleti ve barışı teşvik etmek, doğal çevreyi korumak için 2015 yılında 193 dünya hükümetinin tamamı tarafından müzakere edilen ve kabul edilen 17 amaçtan oluşan bir dizidir. Bu amaçlar, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerin ortak amaç doğrultusunda birlikte çalışmaları için pratik bir araç olarak kullanılmak üzere 169 hedefe bölünmüştür. 

BÜMED MEÇ Okulları’nda Küresel Okullar Programı kapsamında geleceğin toplumunu inşa edebilmek için genç nüfusu güçlendirmek gerektiği vurgusuyla çalışmalarımıza müfredat geliştirmelerimiz ve öğrenci etkinliklerimiz ile devam etmekteyiz.