Dostum Felsefe

BÜMED MEÇ Okulları’nda Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri soruşturma-temelli öğrenme yaklaşımı temelinde Dostum Felsefe adıyla yapılandırılmıştır. Buna göre, öğrenciler bilgiye ulaşma sürecini öğrenen, soru soran, cevap arayan ve gerektiğinde kendini düzelten meraklı ve cesur soruşturmacılardır. Öğretmenler ise çocukların öğrenme sürecine eşlik eden, bunun için gerekli ders planlarını hazırlayan, bu planları sınıfta etkin şekilde uygulayan, kavrayışı ve anlayışı yüksek birer tasarımcı ve kolaylaştırıcıdır. 

Dostum Felsefe’nin etkin biçimde uygulanması öğretmenlerin soruşturma-temelli öğrenme yaklaşımını öğrenmesiyle mümkündür. Bu nedenle, öğretmenlerimizin bu konuda eğitimine öncelik verilmiştir. Yıl boyunca haftalık çalışmalar ve seminerler eşliğinde öğretmenlerimiz ders içeriği hazırlama ve uygulama konusunda desteklenmektedir. Çalışmalarda soruşturma-temelli öğrenme stratejisine uygun yöntemlerden biri olan ve felsefe yapmayı bir yöntem olarak eğitim alanına taşıyan Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children / P4C) yöntemi temel alınmaktadır.

Okul-öncesi ve ilkokul sınıflarında uyguladığımız bu yaklaşım, Öğretmen ve öğrenciler bir topluluğun üyesi olarak birlikte öğrenme sürecinin içine girerler. Aralarında hiyerarşik bir öğreten-öğrenen ilişkisini değil, birlikte öğrenenlerin demokratik ilişkisini tesis etmek gözetilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizin nitelikli düşünen, akıl yürüten, demokratik vatandaşlık becerilerine sahip kişiler olmasını sağlamak, ayrıca onları ortaokula geçerken akademik dersleri kavrama ve yeni bilişsel ve sosyal süreçlere uyum sağlama konusunda hazır hale getirmektir.