Demokratik ve Katılımcı Okul İklimi

Öğrencilerimize fikir ve düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirmenin özgüven geliştirmekte olumlu etkisi olması bilinci ile sınıf içi ve sınıf dışı her alanda okul yaşantısına katılım ve katkı sağlama fırsatları yaratılır.

Haftalık okul törenlerinden, özel gün ve kutlamalara, sosyal sorumluluk projelerinden, kitap kulübüne kadar pek çok alanda öğrencilerimizin ilgisine göre onlara sorumluluk verilir.

Okulumuzda öğrencilerin erken yaşlardan itibaren düşüncelerini demokratik bir ortamda paylaşabilmeleri için yapılandırılan fırsatlardan biri de öğrenci birliğidir. Her akademik yılın başında öncelikle sınıf temsilcileri, daha sonrasında da öğrenci birliği demokratik bir şekilde oylama ile gerçekleşir. Düzenli aralıklarla mentor öğretmenleri ile gerçekleşen toplantılarda okul yaşantısına ve çevreye katkı için kararlar alınmasına teşvik edilir.