Dostum Matematik

Dostum matematik projesi temelde öğretmenlerin matematik hakkındaki görüşlerinin matematik öğretim yöntem ve tekniklerini etkilediğini, bu yöntem ve tekniklerin de öğrencilerin matematik hakkındaki görüş ve öğrenmelerini şekillendirdiğini varsaymaktadır. Bu sebeple, öğretmen eğitimine odaklanmaktadır.

Projenin amaçları;

    • Öğrencilerin matematiği ve matematiksel düşünmeyi hayatlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak
    • Merakın matematikselleştirilmesi
    • Merak Eden Çocuk Okulları’na özgü bir matematik öğretim yaklaşımı gerçekleştirmektir.

Bu amaçlarını gerçekleştirirken sınıf çalışmalarına ve öğretmen eğitimine odaklanmaktadır. Okulda yapılan çalışmalar ders gözlemlerini, ders planı ve görevlerin hazırlık aşamasının değerlendirilmesi ve yapılan gözlemler ve çalışmalar üzerine öğretmenler ile gerçekleştirilen görüşmeleri içermektedir.
BÜMED MEÇ Eğitim Konferanslarına 2015 yılında ‘İlkokulda Matematiksel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması Konferansı – Dostum Matematik’ ile Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da başlanmıştır.