Okuma Anlama Becerileri

Okulumuzda yaptığımız anlama becerileri çalışmaları kapsamında okuma, dinleme, konuşma, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızda bahsettiğimiz hedeflere ulaşmak için dijital destekli Hızlı Okuma ve Anlama Programı + PISA Okuma Becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı sınavında çıkan soruların çözümleme çalışmaları ile temel dilde okuma becerilerinin geliştirilmesi yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin sorgulama, araştırma, eleştirme, anlayarak okuma, bilişsel betimleme ve başkalarıyla kurduğu iletişimde yeni öğrenmeler ve anlamaların oluşmasına imkan sağlıyoruz.