BÜMED MEÇ Okulları; merak eden, sorgulayan, özgün ve özgür düşünen bireyler ve bu yüzyılın gerekliliği olan becerilere sahip bireyler yetiştirir.

BÜMED MEÇ Öğrencisinin;

  • Sorgulayan,
  • Araştırmacı,
  • Eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip,
  • Etkili iletişim kurabilen,
  • Özgüvenli,
  • Sosyal becerilerini geliştirmiş,
  • Yaratıcı,
  • Etik değerleri olan,
  • Doğa ile uyumlu,
  • Çok yönlü, kültürel farkındalığı ve donanımı yüksek bireyler olması hedeflenir.