Uzaktan Öğretim

Çevrimiçi öğretim,  geleneksel yüz yüze öğretim tasarımından farklı parametreler içerir. Sınıfta yüz yüze yapılan eğitim sürecini sadece video ile çevrim içi platforma aktarmanın verimli ve aktif bir öğretim yöntemi olmadığı prensibi ile öğrenme sürecinde “öğrenci”nin merkeze alındığı aktif öğrenme yöntemleriyle çevrimiçi platformlarda senkron ve asenkron yapılan ders tasarımları hem öğrenci merkezlidir hem de öğrenmeyi destekler. İçerik tasarımı yüz yüze ders tasarımına göre daha uzun ve kapsamlıdır. BÜMED MEÇ Okullarında öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze alan etkileşimli, eğlenceli uygulamalar içeren güncel uzaktan öğretim metodolojileri kullanılmaktadır.

Okul Öncesi bölümünde Uzaktan Öğretim programının temeli ve öncelikli amacı çocuğun okul rutinine bağlı kalmaya devam etmesi ve öğretmeni ve arkadaşlarıyla sosyalleşme sürecini devam ettirmesidir. Ünite temelli İngilizce ve Türkçe çevrimiçi etkinlik saatlerinin yanında, branş dersleri ve keyifli ek buluşmalar ve paylaşım saatleri ile öğrencinin evde olduğu süre içerisinde de okul ile bağını devam ettirmesine yardımcı olur. Otuzar dakikalık periyotlarla gerçekleştirilen uzaktan öğretim programında öğrencinin katılımını canlı tutmak ve teşvik etmek adına çeşitli oyun programları, online geziler, bireysel ve küçük grup çalışmaları ile desteklenir.