Veli İletişimi

Bütüncül olarak dengeli, mutlu ve başarılı bireyler geliştirmek için öğrenci- aile- okul ilişkisinin kuvvetli olması gerektiği inancı ile veli iletişimi için çeşitli sistemlerimiz bulunmaktadır.

Sene başında akademik program tanıtım sunumları ile başlayan iletişimimiz, veli el kitabı gibi yazılı dokümanlarla desteklenerek, sene boyunca K12 sistemi üzerinden yazışmalarla devam eder. Tüm kademelerde yapılan çalışmaların özetlendiği MEÇ bülten velilerimize ders içerikleri hakkında bilgi verir. Bireysel görüşmelerin önemine de inanarak, senede 2 kez önceden belirlenmiş tarihlerde öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal olarak değerlendirildiği veli toplantıları gerçekleşir. Okul öncesinde çift dilli olarak yazılan haftalık anekdotların yanı sıra tüm kademelerde kazanım ve beceri karneleri her dönem velilerle paylaşılır.

Bu yapılandırılmış görüşmelerin ve raporlamaların dışında akademik kadromuz ve yöneticilerimiz her konuda bireysel iletişime ve geri bildirime açıktır.

Bunların yanı sıra gönüllü velilerimizden oluşan okul aile birliği ile yaptığımız düzenli toplantılarla, velilere okul yaşantısına katkıda bulunma fırsatı vermeyi amaçlarız.