Dostum Doğa

Dostum Doğa temelinde öğrencilerin doğa ile bağ kurmasını amaçlayan BÜMED MEÇ Okulları’nın özgün ilkelerine uyumlu ekolojik sistemler bütünüdür. Dostum Doğa var olan küresel iklim krizi, çevre sorunları ve Dünya eğitim sisteminin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hedeflerle ilerlediği-ilerleyeceği bu oluşumda çocuk duygusu ve çocuğa görelik ilkesi ön planda tutularak planlar yapar, tasarlar, işbirliğinde bulunur ve bu sistemin çocuğa ulaşması için yoldaşlık yapar.

Dostum Doğa tüm çalışmalarını doğa ve orman pedagojisi ilkeleri dahilinde yürütmektedir. Öğrencileri her hava koşulunda doğal ve ormanlık alana götürerek orman eğitimi çalışmaları yapar .Dostum Doğa’nın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlere seminer ve ormanda uygulama çalışmaları hizmet içi eğitim şeklinde verilir. Öğretmenler ise öğrencilerin doğada oyun kurmasına, ekolojik düşünceler ile proje üretmesine ve çevrebilim konularında bireyin gelişmesine yıl boyu eşlikçi olur.

Doğa, çocuk, okul bütününe veliyi de davet ederek ebeveynlerle orman buluşmaları yaparak doğa eğitiminin yetişkin atölyelerini düzenler ve aileyi de sürece dahil eder. Kitap okuma kulubü mantığıyla kurulan sadece BÜMED MEÇ Okulları ebeveynlerine yönelik “ Doğa Okumaları Kitap Kulübü “ bünyesinde ayda bir kez ormanda edebiyat yorumlaması çalışmaları yapar. Yıl içerisinde Dostum Doğa temeline dayanan ebeveyn-çocuk atölyeleri düzenler. Online düzenlenen veli sunum çalışmaları ile Dostum Doğa bakış açısı dahilinde eğitim buluşmaları sağlar. Okul sergi alanlarında herbarium, doğal merak masası, tatil görevi sergileri gibi öğrencilerin doğayı tanıma dahilinde yaptıkları çalışmaları sergiler. Dostum Doğa yerelde kalıp ulusal düşünme mantığı ile uluslararası dernek ve vakıflarla işbirliği dahilindedir. Dernek ve vakıf bağlantısı ile konunun uzmanı öğretim görevlileri ile proje çalışmaları yapar. Kulüp çalışmaları dahilinde proje üretir ve sürdürülebilir hedeflerle öğrencilerin tasarımlar yapmasına olanak sağlar. BÜMED MEÇ okulları TÜRÇEV bünyesinde kurulan orjinal adı “Learning About Forest-LEAF”olan okullarda orman programına dahil olarak okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda yapmış olduğu çalışma raporları ile her seviyede uluslararası orman eğitimi sertifikalarına sahiptir.

Dostum Doğa Dersi

Dostum Doğa Sınıfı