Bütüncül Eğitim

Bütüncül Eğitim, çocuğu topluma verimli bir şekilde katkıda bulunan, kendine güvenen ve çok yönlü bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, çocukların sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda çok yönlü bir şekilde gelişmelerini destekler. Duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi destekleyecek bir programı içerir.