Doğa ve Çevre ile Uyum

Günümüzde, sınırlı kaynakların bilinçsiz ve özensizce kullanımı sebebiyle çevre ve doğaya saygılı, uyum içerisinde yaşam büyük önem kazanmıştır. Yeni nesilleri yetiştirirken çok daha bilinçli bireyler olmamız gerektiğinin farkındalığıyla, bu konuya duyarlılık gerek müfredat içi gerek müfredat dışı çalışmalarla pekiştirilmekte ve çevremize karşı olumlu bir etki yaratmaya çalışılmaktadır.

Okullarımızda öğrencilerinin doğa ve çevre bilincini desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir. Okulumuz; okul öncesi, ilk ve ortaokulda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar programında Yeşil Bayrak ödülünü almıştır.

Ayrıca derslerimiz sınıf içinde olduğu kadar açık alanlarda da deneyim kazanmaya fırsat yaratacak şekilde tasarlanmaktadır. Burada amaç, öğrencinin doğal yaşamla iç içe ve doğaya karşı saygılı olmasını içselleştirmesidir.