Ölçme Değerlendirme

Ölçemediğimiz gelişmeyi değerlendiremeyiz. Dolayısıyla, değerlendirme öğrenme ortamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme yaklaşımımızın temelinde “öğrenme süreci” yer alır.

Süreç değerlendirme için ders içerisinde yaptığımız her çalışma ve etkinliğin bir ölçme değerlendirme aracı olduğu gerçeğini benimseriz. Öğrencinin ‘sonuç değerlendirme’ olarak tanımlanan dönem sonu/ yıl sonu değerlendirmesinde yalnızca sınavlar değil, sene başından itibaren sınıf içinde ve dışında yapılan her türlü çalışma önemli bir rol oynar. Bu sonuç değerlendirmesi; sınıf içi grup etkinlikleri, sunumlar, projeler gibi çeşitli çalışmayı kapsar.

Bu süreçte, öğrencinin yaptığı çalışmaları ve öğrenme sürecini değerlendirmesi için öz değerlendirme fırsatları yaratmak esastır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize düzenli aralıklarda geri bildirim verirler. Öğrencinin ve ebeveynlerin bu gelişimi takip edebilmesi için okul öncesinde; haftalık anektodlar ve her akademik dönem sonunda öğrenci yaş gelişim özelliklerine göre belirlenmiş olan Sosyal-duygusal, Bilişsel, Dil, Kaba- İnce Motor ve Özbakım Becerileri gelişim alanlarındaki kazanımlara göre hazırlanmış ve sınıf öğretmenlerinin öğrencinin bireysel gelişimi ile ilgili yorumlarının da bulunduğu dönemlik raporlar verilir. İlkokul itibari ile de dönemlik kazanım ve beceri raporları – karneleri verilir. Ayrıca yapılan dönemsel veli görüşmelerinde öğrencilerimizin bütüncül değerlendirmesi paylaşılır.

Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme, Öz-değerlendirme grup-akran değerlendirmeleri ile öğrencide eleştirel düşünme, problem çözme, kalıcı öğrenme, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı, bir gruba ait olma duygusu, başkalarına saygı, iletişim kurma, öğretmenden bağımsız öğrenebilme, risk alma gibi becerilerin gelişimine ortam sağlanır.

Ölçme değerlendirmenin sınav aracı ise öğrenme sürecini analiz etmeye yönelik planlanır. Öğrenmeyi öğrenebilen öğrencinin sınavdan bağımsız da başarılı olabileceği düşüncesiyle,  ölçme ve değerlendirme araçlarımız öğrencilerimizin gelişim süreçlerini kontrol etmeye, eksik yönlerini tamamlamaya ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirme fırsatı tanımaya yöneliktir.

Ayrıca ulusal sınavlara hazırlık sürecinde de ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle, sene başından itibaren planlanan bir programımız mevcuttur. Buna göre sınav hazırlık sürecine katılmak isteyen öğrencilerimize belirli aralıklarla deneme ve tarama sınavları uygulanır ve bunların sonuçlarına göre bireysel kazanım karneleri oluşturulup isteğe bağlı olarak etüt programları organize edilir.