Danışmanlar

ENGİN ADER

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Engin ADER

Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. Bunun yanısıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015 yılından itibaren European Association for Research in Learning and Instruction – EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmaktadır.

ÖZGE ÖZDEMİR

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Özge Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe eğitimi programını tamamladı. Little Thinkers Society’nin kurucusudur. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Redhouse Kidz Yayınları’nın Çocuklar İçin Felsefe kitapları serisinin yazarıdır. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan’ın annesidir.

BELMA HAZNEDAR

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Belma Haznedar

Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta anadil ve ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘’Acquisition of Turkish in Childhood’, ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

YEGAN ÖZCAN

Çocuk, Ergen ve Aile, Çift Terapisti

Yegan Özcan

Psikoloji lisans ve sonrasında yüksek lisans programlarını tamamlayan Yegan Özcan, 17 yıldır psikoterapi ve içerik üretimi/danışmanlığına ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans programları haricinde, Dr. Murat Dokur- Aile ve Çift Terapisi Eğitimi, Prof. Mehmet Sungur- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Fillial Oyun Terapisi Eğitimi, Neslihan Zapci- Çocuk Rorschach, CAT ve TAT Eğitimi, Tevfika İkiz- Yetişkin Rorschach Eğitimi, Burçin Alsancak Sönmez- WISC’in Projektif Yorumlanması Eğitimi, TPD-Objektif Testler Eğitimi, Denver eğitimi, WISC Eğitimleri ve Tamer Ergin- CAS Eğitimi aldığı uzun soluklu ve çalışmalarına yön veren eğitimler olarak özetlenebilir.

Hastaneler, psikolojik danışmanlık merkezleri ve psikiyatrist muayenehanelerinde lisans ve yüksek lisans döneminde yaptığı stajlar sonrasında, profesyonel çalışma hayatında uluslararası okul öncesi kurumlarda okul psikoloğu ve yönetici olarak, özel eğitim merkezinde MR ve Otizm tanılı çocuklar ile özel eğitimci ve aile danışmanı olarak, danışmanlık merkezlerinde psikolojik danışman olarak, sivil toplum kuruluşları- ergen servislerinde psikoterapist ve sonrasında proje geliştirici ve saha uygulayıcısı olarak görev aldı. İlerleyen yıllar içerisinde danışan takibine özel bir danışmanlık merkezinde devam etti. Özcan, psikoterapi ve diğer çalışmalarını kurucusu olduğu danışmanlık merkezinde ekip arkadaşları ile birlikte sürdürmeye devam etmektedir.