Danışmanlar

ENGİN ADER

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Engin ADER

Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. Bunun yanısıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015 yılından itibaren European Association for Research in Learning and Instruction – EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmaktadır.

ÖZGE ÖZDEMİR

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Özge Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe eğitimi programını tamamladı. Little Thinkers Society’nin kurucusudur. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Redhouse Kidz Yayınları’nın Çocuklar İçin Felsefe kitapları serisinin yazarıdır. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan’ın annesidir.

BELMA HAZNEDAR

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Belma Haznedar

Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta anadil ve ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘’Acquisition of Turkish in Childhood’, ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

ÖZEN YAZĞAN

Çocuk, Ergen ve Aile, Çift Terapisti

Özen Yazğan

2005 yılında derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra ülkenin önde gelen eğitim kurumlarında uzun yıllar okul psikolojik danışmanı, zümre başkanı ve Türkiye geneli 143 okulun PDR koordinatörü olarak görev yaptı. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Mindful Okul Programı Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans teziyle uzman psikolojik danışman ünvanını elde etti. 2022 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu YUNO Oyun Eğitim Danışma Merkezinde mesleki ve etik sınırlar içinde farklı yaş grubundaki bireylerle bireysel danışma hizmetleri, kurumlara danışmanlık, seminer ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
 

PDR alanına yönelik çalışmalarının yanısıra uzun yıllar özellikle öğrenme stilleri ve sınıf yönetimi konularında öğretmen eğitimleri, seminer ve atölye çalışmalarını yürüttü. Çalışma hayatı boyunca ilgi duyduğu ve mesleki anlamda gerekliliğine inandığı pek çok konuda ulusal ve uluslararası, uzun ve kısa süreli eğitim, atölye ve seminerlere katıldı. Öğrenme süreçleri, davranış yönetimi, yaratıcılık, danışmanlık becerileri, mindfulness, farklı yaş gruplarına yönelik terapi teknikleri, kariyer gelişimi, çeşitli test ve envanter eğitimleri mesleki anlamda gelişiminde önemli bulduğu eğitim başlıkları oldu.