Arnavutköy Yerleşkesi

Arnavutköy Anaokulu - İlkokulu

BÜMED MEÇ Okulları Arnavutköy Okul Öncesi yerleşkesi, 2011 yılında kurulan okulumuzun ilk binası olma özelliğinin yanında 119 yıldır yaşayan bir eğitim alanı olarak da çok kıymetlidir.

Tarihi bir Rum Okulu binasının, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin anlamlı desteği sayesinde tekrar çocuk sesleri ile dolmasıyla BÜMED MEÇ Okulları kurulmuş oldu.

Okul Öncesi kademesi ile kurulan okulumuzda öğrencilerimiz büyüdükçe sınıfların açılması ile organik büyüme gerçekleşti ve bugün açılış zamanında Yuva grubu olan öğrencilerimiz artık 8. Sınıfı bitirmek üzere yetişkinlik yolunda bireyler oldular.

Arnavutköy Okul Öncesi binası bir Anaokulu yerleşkesi olarak oldukça kapsamlı ve geniş bir fiziki yapıya sahiptir. Sınıf olarak kullanılan alanların dışında atölye sınıfları, yemekhanesi, kapalı spor alanı ve kütüphanesiyle bir Okul Öncesi öğrencisi için ihtiyacı olabilecek her alanı içinde barındırır.

1,5 dönüm alan üzerinde 856 m2 kapalı alanı olan okulumuzda 3 – 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerimiz eğitim almaktadır.

Akademik Eğitim Programı yarı Türkçe yarı İngilizce olarak 3 yaşından itibaren uygulanmakta, erken yaşta yabancı dil eğitiminin doğal yolla ve maruz kalarak gerçekleşeceğini bilerek Türk ve Yabancı öğretmenlerimizin tüm gün öğrencilerle olduğu bir rutin takip edilmektedir.

Yaş gelişim özelliklerine göre belirlenen kazanımların, akademik yıl boyunca her yaş grubu için oluşturulan temel hayat bilgisi üniteleri ve bu ünitelerin alt başlıklarındaki etkinlikler ile birleştirilerek uygulanmasıyla temel müfredat yapılandırılmıştır. Çocuğun yaş-ay aralığında edinmesi beklenen Sosyal-duygusal, Dil, Bilişsel, İnce-Kaba Motor ve Özbakım alanlarındaki kazanımların desteklenmesi programımızın hedefleri arasında başı çekmektedir.

0-6 yaş aralığının insanın bilişsel ve fiziksel en hızlı geliştiği dönem olduğunu da kabul ederek, akademik becerilerin de üzerinde iyi bir birey olmanın gereklerini öğrendikleri ve erken yaşta edindikleri yaklaşımıyla hareket ederek özgüveni ve sosyal becerileri yüksek, bağımsız, kendisini ana dilinde doğru ve net ifade edebilen, zamanını planlayabilen, öz değerlendirmesini yapabilen bireyler yetiştirmek için akademik programın yanında uygulanan her zaman dilimi aslında alt kazanımlarıyla Okul Öncesi eğitiminin temelini oluşturmaktadır.

Bir bireyin uzun ve zaman zaman zorlayıcı olabilecek eğitim hayatının ilk durağı olan Okul Öncesi, çocukta pozitif okul algısını oluşturmalıdır. Erken yaşta bu algı, çocuğun mutlu, huzurlu olduğu, kendini güvende hissettiği okul alanının içindeki her akranı ve yetişkini tarafından görülebildiğini ve dinlendiğini bilmek ve fark edilmesine yardımcı ve destek olacak ortamı ona yaratmaktır.

Eğitimin her yerde ve her koşulda uygulanabileceği inancıyla Okul Öncesi programımızda tüm etkinlikler yerleşkenin her alanında yapılabilmektedir. Özellikle bahçe kullanımının oyun saatleri dışında da öğretim verdiğimiz her an ve her hava koşulunda aktif olması için etkinlikler bu yaklaşıma göre yapılandırılmaktadır.

Öğrencinin sabah okulun kapısından girdiği andan itibaren, gün sonunda okuldan ayrıldığı saate kadar günlük rutinin her basamağı özenle ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak her akademik yılda geliştirilerek ve değiştirilerek hazırlanmıştır.

Yuva – Anasınıfı ve Hazırlık gruplarında akademik yıl içerisinde temel hayat bilgisi içeriklerini kapsayan ünitelere bağlı etkinlikler planlanır. Bu etkinlikler çocuk yaş gelişim özelliklerine bağlı kazanımları amaçlanarak hazırlanır. Bu etkinlikleri desteklemek adına özel gün etkinlikleri, okul gezileri, söyleşiler planlanır. Tüm Okul Öncesi bölümünde birbirini tamamlayıcı bir program olması adına öğrenciler her yaş grubunda aynı temaları görür, fakat çocuk bilişsel düzeyine göre her tema farklı kavramları ve konuları ele alır. Yuva sınıfından başlayarak Hazırlık sınıfının sonuna kadar okulumuzda eğitim gören bir öğrenci 5 tema ve alt başlıklarına tüm detaylarıyla hakim olarak İlkokul 1. Sınıfa başlar.

Tema süresince yapılan her okul gezisi ve ek etkinlik bir kazanımı desteklemek adına planlanır.

Günlük rutinin en değerli zaman dilimi olan oyun saatleri öğrencilerin serbest zamanları olarak planlandığı gibi, yapılandırılmış olarak da öğrenciye sunulur. Planlama-Çalışma ve Hatırlama adıyla her yaş grubunda uygulanan bu zaman diliminde öğrenciye önce oyun oynamak istediği alanı, beraber oyun oynamak istediği kişiye karar vermesi için belli bir süre verilir ve bu sırada aslında çocuğun kendi zamanını planlama becerisi desteklenir. Oyun saatinin sonunda yapılan bir büyük grup etkinliği ile de öğrenciye oyun saati sırasında karşılaştığı durumlar, yaşadığı zorluklar, nasıl çözdüğü gibi geçmiş zamanını değerlendirmesini destekleyici sorular sorulur ve bir paylaşım saati yaratılır. Basit bir oyun saati gibi görünebilen bu zaman diliminde çocuğa hem zamanını planlama hem de sonrasında öz değerlendirmesini yapabilme için alan yaratılır. Bu kazanımlar ile hedeflenen, yetişkin bir birey olma yolunda çocuklara hayatları boyunca doğru ve etkili karar alabilme becerisini kazandırmaktır.

Okulumuza özgü MEÇ (Merak Eden Çocuk)saati uygulaması ile 3 yaşından 6 yaşına kadar ve sonrasında İlkokul ve Ortaokul kademeleri boyunca da her akademik yılda her öğrencinin merak ettiği bir konuyu- Okul Öncesi’nde ebeveyn desteği ile- araştırması , sunum haline getirmesi ve sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşması desteklenmektedir. Bu uygulama ile bireyin bildiği , hakim olduğu bilgiyi herhangi bir başka stres faktörünü araya katmadan karşısındaki kişilere doğru ve tam aktarabilmesi becerisi öğretilmektedir. Çocuklarımızın hayatlarının ileriki evrelerinde bilgisini doğru aktarabilme becerisi ile yetişmeleri akademik yaşantılarını kuşkusuz pozitif bir bağlamda destekleyecektir.

Çocuğun edindiği yeni bir bilgiyi ve beceriyi davranışa dönüştürebilmesi için tutarlı ve sürekliliği olan bir ortamın içerisinde olması gerekmektedir. Bu sebeple, okul- aile iletişim kanalının her zaman şeffaf olması , okulda yaşanan , desteklenen ve/veya gözlemlenen her detayın veli ile paylaşılması, gerektiği durumlarda aynı sayfada kalıp aynı hedefin desteklenmesi çocuğun gelişiminin sağlıklı ve verimli ilerlemesi için çok kıymetlidir. Belirli aralıklarla yapılan veli-öğretmen görüşmeleri, haftalık paylaşılan öğrenci özelinde anektodlar, dönem sonlarında hazırlanan detaylı İngilizce ve Türkçe gelişim raporları ile öğrencinin gelişim süreci veli ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

Zorunlu eğitim yaşı olarak kabul edilmesi için yıllardır çalışılan Okul Öncesi çağı çocuğun hayatının evinden sonraki ilk güvenli alanı olarak düşünülmelidir. Çocuğumuzun gelecekte mutlu, başarılı ve huzurlu bir hayatı olması için sosyal duygusal ve akademik gelişimini sağlam bir temele oturtmalıyız. Akranlarıyla sosyalleşebilme, onlardan öğrenebilme alanı yaratılan her güvenli ve mutlu alan çocuğun birey olma yolundaki adımlarını aydınlatacaktır.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Arnavutköy yerleşkemizde İlkokul 1. Sınıf şubesi de açılacaktır.