Koşuyolu Yerleşkesi

Koşuyolu Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu

BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu yerleşkesi; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olarak 2020 yılında eğitim öğretim hizmeti vermeye başlamıştır.

Okul kampüsü; bir adet tarihi yapısıyla üç katlı bir idari bina, bir adet açılır-kapanır çatılı ve çerçeveli etkinlik binası, 1500m2’lik toplam bahçe alanı ve 1800m2’lik alandaki 6 katlı okul binasından oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin oyun oynayabileceği, yürüyüp gezebileceği geniş bir bahçe içinde yaş düzeyine uygun yarı saha basketbol oyun alanı, çimenli alanın üzerine yerleştirilmiş oyun modülü, özellikle okul öncesi öğrencilerimizin oynayabilecekleri oyun modülleri/araçları, çiçek ekimi yapabilecekleri bir arka bahçe ile her sınıfı güneş alan dış özelliklere sahiptir. Okul binasının zemin katında 180 kişilik tam donanımlı konferans salonu, bekleme alanı ve 100 kişilik tribünlü kapalı bir spor salonu bulunmaktadır. Sınıflar; 40m2 genişliğinde kullanım alanına sahiptir. Her katta orta bölüm/alan öğrencilerin teneffüslerde rahat nefes alabileceği genişlikte planlanmıştır. Okul binası mimari açıdan okulumuzun eğitim anlayışının temelinde olduğu gibi “öğrenciye göre” tasarlanmıştır.

Öğrencilerin keyifle yüzebilecekleri bir havuz, okul öncesi sınıfların içinden çıkılabilen geniş bahçe alanları, farklı türde etkinliklerin rahatlıkla yapılabileceği açılabilir tavanlı camekan “Kış Bahçesi” ve yüksek tavanlı, geniş alanı, farklı oturma alanları ile öğrencilerimizin okuma düzeylerine ve ilgi alanlarına göre oluşturulmuş doğal ışığa sahip bir kütüphane, etkinlik odaları ve yine yüksek tavanlı, geniş, doğal ışık alan geniş bir yemekhane okulumuzun etkinlik alanlarındandır.

Matematik, Sosyal ve Fen laboratuvarlarına ek olarak Z jenerasyonuna hitaben oluşturduğumuz “Marangozhane” aynı zamanda “Maker Lab” projeleriyle de öğrencilerimizin sadece akademik becerilerini değil aynı zamanda bilgilerini işleyebilecekleri, el becerilerini geliştirebilecekleri ve güvenle üretebilecekleri ortamı sağlamaktadır.

Uygulanan akademik eğitim programının temelinde yatan metodoloji S.AR.E.S (Sorgula – Araştır – Eleştir – Savun) ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım eğitim süreçlerinin tamamında; tüm öğretim programlarına ve etkinliklere entegre edilmiştir. Bu metodolojiyi destekleyen etkinliklerimizin başında MEÇ Saati (Merak Eden Çocuk Saati) uygulaması gelir. Her düzeyde öğrencimizden eğitim-öğretim dönemi başında özellikle merak ettikleri bir konuyu belirlemelerini, bu konuyla ilgili araştırma yapmalarını, araştırma verilerini analiz etmelerini ve buldukları sonuçları arkadaşlarına sunmaları beklenir. Bilimsel araştırma ve geliştirme süreçleri, veri toplama ve analiz, hipotez ve sonuca ulaşma ve elde edilen bulguların topluluğa, sınıfa sunulması süreci okul öncesi düzeyden başlayarak belli bir formata göre öğrencilerimize aktarılır. Bilimsel ve akademik becerileri MEÇ Saati gibi etkinliklerle desteklenen öğrencilerimiz; üst düzey düşünme becerileri geliştiği gibi aynı zamanda analitik ve algoritmik düşünebilme yeteneklerini de geliştirirler.

Yüz yüze öğretimde olduğu gibi uzaktan öğretim platformunda da benzer yetkinlikleri çevrim içi platforma uygun tasarlanan içeriklerle, e-öğrenme ilkelerine uygun pedagojiyle öğrencilerimize senkron ve asenkron olarak aktarılır.

Geziler okulumuz için son derece etkin öğrenme ortamlarıdır. Gezi öncesi, gezi sırasında ve gezi sonrası olarak tanımlanan gezi planlaması; eğlenceli olduğu kadar keşfederek yerinde öğrenmelerin gerçekleşmesine uygun ortam sağlar.

Okulumuzun eğitim kadrosu; ilgili alan ve branşa özgü deneyimli öğretmenlerden oluşur. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyen öğretmenlerimizin eğitimi sadece dönem başında ve sonunda alınan hizmet içi eğitimlerle değil, Boğaziçi Üniversitesi’nin ilgili bölümlerindeki akademisyenlerin danışmanlığında tüm dönem boyunca sürer.