Bilişim teknolojileri, derslerimizde eğitim programlarını ve ders içeriklerini zenginleştirme ve farklılaştırma aracı olarak öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Araştıran, sorgulayan ve deneysel yollarla öğrenen öğrencilerimiz için derslerimiz; hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim platformlarında teknik ve pedagojik içerik tasarımıyla öğrenmeyi keyifli hale getirecek şekilde planlanmaktadır. Anaokulundan itibaren derslerimizde uyguladığımız düzeylerine göre tasarlanan aktivitelerle ve çalışmalarla teknolojiyi ileri düzeyde kullanabilen Z kuşağı öğrencilerimizin bilişsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirilmektedir.

Bilişim Teknolojileri dersine bağlı “Kodlama”, “Robotik”, “Oyun Programlama” konularıyla bu becerilerin gelişimi yüz yüze ve çevrim içi platformda da desteklenmektedir. “Dijital Vatandaşlık” derslerinde ise aşağıdaki genel başlıklara yer verilir:

  • Djital iletişim
  • Dijital sorumluluklarımız
  • Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma
  • Dijital etik – Fikir sahipliğine saygı
  • Teknolojinin üretim odaklı kullanılması