Eğitim Yaklaşımımız

BÜMED MEÇ Okulları; öğrenci merkezli, sorgulama ve beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağımızın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimser.

Dil eğitiminde; ana dilinde etkili, kendini yalın ve akıcı ifade edebilen, yabancı dilde ana dile yakın, ikinci yabancı dilde de günlük iletişimi kurabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dil öğretimi, öğrencilerin hedef dili yaşayak, günlük yaşam bağlantılarını kurarak öğrenmesi için fırsatlar yaratmak üzerine tasarlanmıştır.

Öğrencinin bir disiplinde edindiği bilgi ve becerilerin, bir diğer disipline aktarılmasını sağlayan disiplinler arası eğitim yaklaşımı, eğitim anlayışımızın bir diğer önemli unsurudur.

Öğrencinin doğal merakını ve yaratıcılığını destekleyen, ona bilgiye ulaşmakta ve beceri geliştirmekte rehber olan öğretmenlerimiz; günlük yaşam bağlantılarını çeşitli geziler, söyleşiler ve projelerle destekleyen dersler tasarlar.

Okullarımızda, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almasına ve düzenli olarak bu süreci ve kendilerini değerlendirmelerine fırsat yaratılır. Bunun yanı sıra her öğrencinin okul yaşantısında önemli bir yere sahip olan komitelerde aktif olarak yer almasına ve okul uygulamaları hakkında öğrencilerin görüşlerini ifade etmesi için demokratik bir ortam oluşturmaya önem verilir.

Etik değerleri geliştirmek için sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri ve kültürler arası etkileşim çalışmaları, eğitim programlarımızın temelinde yer alır.