Yabancı Dil Eğitimi

Anaokulunda bilingual (çiftdilli) sistemde başlayan İngilizce dil öğretimi; ilköğretim yıllarında yoğun bir programla disiplinlerarası çalışılarak yürütülmektedir.

İngilizce programımız, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, sorgulama temelli bir müfredat, öğrenci merkezli, süreç odaklı ve iletişime değer veren yaklaşımlara dayalıdır.

Okul öncesinde başlayan İngilizce dil programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ nı (Common European Framework of Reference /C.E.F.R.) esas almakta ve en etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizi 4. Sınıf sonunda Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) standardında A2 (elementary) düzeyine, 8. Sınıf sonunda da B1+ (intermediate) düzeyine ulaştırmaktır.

BÜMED MEÇ Okullarında dil eğitimi kendini her fırsatta geliştirmeye açık, alanında deneyimli öğretmen kadromuzla güncel eğitim yöntemleri ile verilmektedir. İlkokul ve ortaokul İngilizce eğitimi sonunda amacımız, İngilizceyi bilgiye ulaşmada araç olarak kullanabilen, sorgulayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek ve öğrencilerimizin bulundukları ortamda İngilizce iletişim kurmaları gerektiğinde dili akıcı olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Yıl içerisinde düzenlenen Spelling Bee, Quiz Show, Jeopardy Game, English Week, Show & Tell, Merak Eden Çocuk Saati, sınıf içinde düzenlenen münazaralar ve yıl sonunda gerçekleşitirilen tematik sunumlar dilin etkin kullanılması amacıyla planladığımız etkinliklerdir.

Okulumuz ilkokul sınıflarında toplam 12 saat İngilizce dersinin 6 saati Türk öğretmenler tarafından temel İngilizce öğretimine, 1 saati STEM (Science, Technology, Engineering and Math), 5 saati yabancı öğretmenler ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yönelik sürdürülmektedir.

Ortaokul sınıflarımızda toplam 10 saat İngilizcenin 5 saati Türk öğretmenlerce temel İngilizce dersine, 5 saati de yabancı öğretmenlerce okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine ayrılmıştır.

Tüm seviyelerde yapılan sınıf içi çalışmalarıyla birlikte, düzenli olarak verilen hafta içi bir gün ve hafta sonu farklılaştırılmış ödev kâğıtları, proje çalışmaları ve 3. sınıf itibariyle başlayan okul sonrası etütleri ile dil programı desteklenmektedir.

Okulumuzda öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini geliştirmek amacıyla kulüp ve okul sonrası etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL (DÜNYA DİLLERİ)

Günümüz dünyasında çevremizde gerçekleşen olayları algılama şeklimizi değiştiren, kültürler arası iletişim ve etkileşimi artıran önemli gereksinimlerden biri de birden fazla dil bilmektir.

BÜMED MEÇ Okullarında öğrencilerimiz 4. sınıf itibariyle İngilizcenin yanında ikinci yabancı dillerini öğrenmeye başlarlar. Yerleşkelerimizde Fransızca, Almanca ve İspanyolca ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil eğitiminde hedefimiz, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde (A1) kendilerini bu dilde günlük hayatta rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.