Okul Öncesi

Çocuklar “Merak Eder”. Çocukların bu en temel duygusunu odağa alan bir yaklaşımla hareket eden MEÇ Okul Öncesi, her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanımaya ve onları geliştirmeye dayalı bir eğitim programı kullanır. Bu program aynı zamanda sorgulayan, araştıran ve hayat boyu öğrenmeye gönüllü öğrenciler yetiştirme felsefemiz ile de tam anlamıyla örtüşür.

BÜMED MEÇ Okullarında Okul Öncesi programı, çocuğun sosyal-duygusal gelişiminin ön planda olduğu, ana dilin yerleşmesi sürecinin tam desteklendiği, bir başka yabancı dilin farkındalığının kazandırıldığı bir temel üzerine oturur.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı akademik yıl boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim programımız; öğrencilerin gelişimlerini sosyal ve fiziksel çevreleriyle aktif etkileşim içinde bulunması amacına göre yapılandırılmıştır. Okulumuz ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendi kararlarını verebilen ve çevreleriyle uyum içinde yaşayan bireyler olarak yetişmelerine özen gösterirler. Bu yaklaşımda çocuklar yeni fikirler geliştirirken yaşamlarının temelini oluşturacak çok önemli deneyimleri de edinirler.