İlkokul programımız beceri, sorgulama, merak uyandırma ve öğrenci odaklı olma temel prensipleri doğrultusunda, akademisyenler ve eğitim bilimciler tarafından tasarlanmıştır. Temel amacımız; öğrencinin yaşamı boyunca öğrenmeye, araştırmaya ve okumaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesidir. Bireyin potansiyelini keşfetmeye yönelik farklılaştırılmış eğitim yaklaşımı, tüm derslerimizin tasarlanmasında önemli odak noktasıdır.

Yeni çağın gerekliliklerine uygun olarak ‘21.yüzyıl’ veya ‘öğrenmeyi öğrenme becerileri’ diye adlandırılan iletişim, sosyal, araştırma, yaratıcılık, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerileri, teknolojik araçlarla, gerçek yaşamdan kopmadan, dengeli bir eğitim programıyla kazandırılmaktadır. Yakın gelecekte tek bir meslek dalında uzmanlık yerine çoklu disiplin bilgi ve becerisine sahip bireylerin başarılı olacağı gerçeği ile, öğrencilerimizin öncelikle becerileri gelişmiş ve çok yönlü bireyler olması için eğitim programımızı sürekli güncellemekteyiz.

Çok yönlü öğrenci yetiştirmek hedefi ile okul öncesi yıllarından itibaren başlayan uygulamalı derslerimiz, ilkokul kademesinde ders saat sayısı yükselerek uygulanmaktadır. Yaratıcı drama, Beden eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerimiz; kültürel donanımı yüksek, estetik anlayışı gelişmiş, fiziksel ve mental olarak dengede olan bireyler yetiştirmek için yapılandırılmıştır.

İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir. Öğrenci odaklı olarak hazırlanan İlkokul İngilizce programında temel amaçlarımız; İngilizceyi severek öğrenen, dili yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen, Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde, okuduğunu ve dinlediğini anlayan, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlere uyum sağlama becerisi olan öğrenciler yetiştirmektir.

Okulumuzda İngilizce eğitimi, ana dili İngilizce olan ya da İngilizceye ana dile yakın bir düzeyde hakim olan eğitimciler tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. İngilizce öğretiminde iletişimsel yöntem ile konu ve öykü odaklı bir öğretim programı benimsenmiştir. İlkokul sınıflarında İngilizce dersi haftada 12 ders saatidir. Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan ve geliştirilen İngilizce Programı, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeye, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcığını zenginleştirmeye ve böylece kendilerini akıcı bir dille ifade edebilmelerini sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

MEB kazanım ve gerekliliklerini de içeren ilkokul programımız, çağın gerekliliklerine göre tüm eğitimcilerimizin katkısı ile değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.