Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz; öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç ana gruba hizmet vermektedir. Psikolojik danışmanın temel görevleri öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını daha derinlemesine keşfetmek ve gereken yönlendirmeleri yapabilmektir.

Birimimiz; sosyal – duygusal ve beceri gelişimi amaçlı olarak, öğrencileri sınıf içerisinde ve dışında gözlemlemekte, çeşitli bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır. Çalışmaları, öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık plan doğrultusunda yürütmektedir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili ebeveynleri gerekli durumlarda bilgilendirip, süreci takip etmektedir. Ayrıca ebeveynleri aylık rehberlik bültenleri ve yüz yüze veya çevrimiçi toplantılarla- seminerlerle yaş dönem özellikleri ve ilgili alanlarda bilgilendirmektedir.

BÜMED MEÇ Okulları’nda çözüm odaklı yaklaşım esastır. Yaşanabilecek durumlarda öğretmen, öğrenci, rehberlik birimi ve veli birlikte hareket eder. Çözüm odaklı yaklaşım ve pozitif disipline bakış açısı aynı olmakla birlikte olumsuz davranışın önlenmesi ve sonlandırılmasına katkıda bulunmak amacı ile ortaokulda “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu” bulunur.

Okulumuz; pozitif disiplini, öğrencilerin kendi hareketlerini kontrol edebilmelerine ve problemlerini çözmelerine yardımcı olan bir yönetim tekniği olduğu için benimser. Okulun davranış yönetimindeki temel amaç; çocuğun sosyal becerilerine, kişilik ve sosyal gelişimine olumlu katkı sağlamaktır. Bu gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda çocuğun doğuştan gelen mizaç özelliklerini zedelememeye ve duygusal zekasını geliştirmeye dikkate ederiz.