Dostum Matematik

İlkokulda Matematiksel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması

Gerçek hayat bağlamından koparılıp ölçme değerlendirme sisteminin bir unsuruna indirgenen matematiği gerektiği gibi ele almak; kaynaklarını, felsefesini, kullanım alanlarını yeniden eğitimin bir parçası haline getirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden matematik alanında uzman bir ekip tarafından yönetilen projemiz, analitik düşünme becerileri gelişmiş, karşılaştığı sorunları algılamada ve çözmede matematik bilgisini etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden matematik eğitimi alanında uzman bir ekip tarafından yönetilen Dostum Matematik, Türkiye’de ilk defa BÜMED MEÇ Okulları tarafından gerçekleştirilen bir eğitim atılımıdır.

 

5 yıl önce başladığımız çalışmalarımızda her geçen gün daha ileriye gittiğimiz doğrudur.

Yeni soru tipi ile örtüşen sistemimizde öğrencilerimiz, okuduğunu anlayan, analiz yapabilen ve analitik düşünme becerisine sahip olarak yetişmektedir.

 

 

 

 

DOSTUM MATEMATİK: İLKOKULDA MATEMATİKSEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI KONFERANSI (7.11.2015)

Matematiği ve matematiksel düşünmeyi hayatlarının bir parçası olarak gören çocuklar yetiştirmek, merakın matematikselleşmesi ve MEÇ Okulları’na özgü bir matematik öğretim yaklaşımı geliştirmek amacıyla yola çıktık. BÜMED MEÇ Eğitim Konferansları serisinin ilki olan, “Dostum Matematik” İlkokulda Matematiksel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması Konferansı’nı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirdik.