Monthly Archives: Mart 2022

İçerik Tablosu Öğrenci merkezli yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ile birlikte önem kazanan kavramlardan biri olan yaratıcılık; bir probleme çeşitli yollar deneyerek farklı ve yeni bir çözüm 
Read more
İçerik Tablosu Çocukların gelişme dönemlerine bağlı olarak tutum ve davranışlarında bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Tüm çocuklarda ortalama aynı dönemlerde ve aynı belirtilerle ortaya çıktığı için 
Read more
İçerik Tablosu Sanat, okul öncesi dönemdeki çocuklar için kendini ifade etmenin en iyi yollarından birisi! Çoğu zaman ortalığı dağıtıyor gibi görünseler de, aslında motor becerilerini 
Read more
İçerik Tablosu Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, bir konuyu çeşitli bakış açılarıyla, açık ve kargaşa içermeyen görüşlerle araştırmanın yolu olarak adlandırılabilir. Bireysel veya gruplar halinde uygulanabilen 
Read more