Monthly Archives: Mayıs 2022

Bireyin istemli ve bilinçli olarak gerçekleştirdiği ilk davranışları olan ilkel hareketler, doğumdan itibaren başlayan bilinçdışı hareketlerin bebek tarafından kontrol edilmeye başlandığı dönemdir.
Read more
Temel hareket becerilerinin kazanıldığı 2 - 7 yaş aralığındaki dönem, çocuklarda motor gelişimin üçüncü evresidir ve temel hareketler dönemi olarak adlandırılır.
Read more
Çocuklarda motor gelişim, beslenmekten yürümeye, oynamaktan yazmaya kadar her türlü faaliyetlerini kapsar.
Read more
Denver testi, 0 - 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel problemlerini ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla uygulanan değerlendirme çalışmasıdır.
Read more