BÜMED MEÇ Okulları’nda Okul Öncesi programı çocuğun sosyal-duygusal gelişiminin ön planda olduğu, ana dilin yerleşmesi sürecinin tam desteklendiği, bir başka yabancı dilin farkındalığının kazandırıldığı bir temel üzerine oturur.

Çift Dilli Eğitim programı çerçevesinde, her yaş grubunda 1 Türkçe ve 1 İngilizce öğretmeni günlük rutinin içerisinde tam gün bulunur. Öğrencilerin 08.30’da başlayıp 15.45’te tamamlanan günlük rutini içerisinde 2 öğretmende aktif olarak yer alır. Günlük ders programının gereğince her öğretmenin kendine ait etkinlik saatleri bulunmasının yanı sıra öğretmenler yemek ve bahçe saatlerinde ve geçişlerde de öğrenciler ile etkileşimde bulunur.

Temel becerileri geliştirmek ve temel hayat bilgisini verebilmek adına özenle seçilmiş üniteler ve alt başlıkları, her yaş grubunda aynıdır. Eğitim sisteminin içerisine 36 ay itibariyle dahil olan bir öğrenci 72 aya kadar bu üniteleri her sene detaylandırarak öğrenir ve deney, mutfak etkinlikleri, okul gezileri ve atölye çalışmaları ile gerçek hayat ile deneyimleyebilir ve somutlaştırabilir.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik öğretiminin yanı sıra;

 • Sosyal-duygusal,
 • Psiko-motor,
 • Özbakım,
 • Dil,
 • Bilişsel gelişimlerine katkı sağlarız.

Üniteler ve alt başlıkları üzerinden planlanan etkinlikler bu 5 gelişim alanı için belirlenen amaç kazanımlara hizmet edecek şekilde gerçekleştirilir.

Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir.

İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

Türkçe ve İngilizce olarak planlanan etkinlik saatleri dışında günlük rutin içerisinde önemli belli başlı zamanlar her yaş grubunda aynı olacak şekilde ders programlarında bulunmaktadır.

 

MEÇ Saati

Kurumumuza özgü Merak Eden Çocuk Saati (MEÇ Saati) denilen zaman diliminde öğrenciler, yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak seçtikleri ve merak ettikleri bir konuyu velilerinin rehberliğinde sunum haline getirerek arkadaşlarına sunmaktadırlar. Bilgiyi doğru paylaşmak ve ifade becerisi ile birlikte sunum becerisini de geliştiren bu etkinlik saati Okul Öncesi sınıflarında başlayan Ortaokul seviyesine kadar uzanan bir uygulamadır.

Planlama – Çalışma – Hatırlama – PÇH

Yapılandırılmış bir oyun saati olarak düşünülen PÇH, çocuğa kendi alanını ve zamanını planlama becerisini kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencinin oyun saati süresince oynayacağı alanı (blok, evcilik, sanat vs.) , etkinlik malzemelerini ve oyun arkadaşını seçmesinden yani planlamasından (Planlama) sonra aktif oyunun gerçekleşmesi (Çalışma) ve bu zaman diliminin sonunda oyun sırasında yaşadığı durumları hatırladığı (Hatırlama) etkinlik saatidir. Bu etkinlik ile küçük yaşlardan itibaren bireyin zamanını ve etkinliğini planlaması ve sonunda ise öz değerlendirme sürecini yönetebilmesi için çalışılmaktadır.

Branş Dersleri

 • Müzik
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Beden Eğitimi

Farklı branş öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen branş dersleri ile öğrenciler Okul Öncesi çağından itibaren sınıf öğretmenleri dışında başka öğretmenlerle ve onların stilleriyle çalışma deneyimine sahip olurlar.

Mind Lab

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur. Anasınıfı ve Hazırlık sınıflarımızda uygulanan bu metod sayesinde öğrencilerimiz oyunlar sayesinde problem çözme , soru sorma ve akıl yürütme becerilerini geliştirirler.

Ludus Project

Ludus Projesi, 1- 6 yaş döneminde  ailelerin, okul öncesi öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve spor eğiticilerinin fiziksel aktivite uygulamalarının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi için iyi uygulama örneklerini içeren bir yol haritası hazırlayarak bu ihtiyacı karşılamayı  hedeflemektedir.

Kitap Çalışması

Anasınıfı ve Hazırlık sınıflarında haftada 2 etkinlik saati olarak planlanan kitap çalışması etkinliklerinde çoklu yönerge alımı, dikkat ve görsel algı çalışmasını destekleyici alıştırmalar yapılmaktadır.

SES EĞİTİMİ

 • Hazırlık sınıflarımıza özgü bir ders olan ses eğitimini süresinde 2 amacımız bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırmak.
  • İlkokula yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak.

  Ses eğitimi 2. Dönem itibariyle 8 haftalık bir süreci kapsar. Haftanın 1 günü ilkokul sınıflarına ziyarete gidilir.

  Ses farkındalığı eğitimi ardından merakı ve ilgisi olan çocuklar kendiliğinden sesleri birleştirerek kelime okumaya ya da kelimeleri birleştirerek cümle kurmaya başladığı gözlemlenir.

  Amaç okuma-yazma öğretmek değil, öğrencilerimizin ses farkındalığını geliştirmektir.

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

  BÜMED MEÇ Okulları, Milli Eğitimin Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem bireysel öğrenme hem de ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

ANA DİL

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin 2.yarısından itibaren hayata geçecek yeni projemiz ile ana dilimizi etkin ve doğru öğrenme çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Sınıf düzeyine göre her öğrenci için ayrı uygulanacak olan bu çalışmanın ana dilde okuduğunu anlama becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmemizde önemli katkısının olmasını hedefliyoruz.

NEYİ ÖĞRENDİĞİNİ BİLEN ÖĞRENCİ

BÜMED MEÇ eğitim anlayışının bir parçası olan Flipped Learning (Ters-Yüz Öğrenme Tekniği) tekniği ile öğrencilerimiz araştıran, bol tekrar yapan, kendi sorularını hazırlayabilen, neyi nasıl öğrendiğini ve hangi bilgiyi nerede kullanacağını bilen bireylerdir.

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden Danışmanımız Sayın Prof. Dr. Belma Haznedar’ın liderliğinde hazırlanan güçlü İngilizce programı ile öğrencilerimiz yabancı dili de ana dil seviyesinde öğrenirler.

Müfredatımız, öğrencilerimizin kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı ve görsel basın ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak yorumlama becerilerini geliştirmelerine de olanak verir.

Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel amaçlarımız;

 •      İngilizceyi severek öğrenen,
 •      İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
 •      Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
 •      İngilizce konuşan,
 •      Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
 •      Yazılı anlatım becerileri olan,
 •      Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi  kültürel özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.

.

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ortaokul eğitimimizde hedefimiz öğrencilerimizin; akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı her zaman bilgiye dayanan gerçeğin peşinde koşan bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir “okul kültürü” yaratmaktır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda metodoloji olarak yine SARES referans alınır. Sorgulamaya dayalı eğitimin sürdürüldüğü ortaokulda beceri ve yetenek geliştirme ile ilgili yönlendirici bir bakış açısı geliştirilir. Merak Eden Çocuk Saati ortaokulda da devam eder.

Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikli hedeflerimizdir. BÜMED MEÇ Ortaokulu’nun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürü, akademik iklimi ve bilimsel bakış açısı baz alınmıştır.

BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır. Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli hocalarının katkısı ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda Kazanım Modülü (Öğrenme Analizi) uygulaması mevcuttur.  Kazanım Modülü; ortaokul düzeyinde MEB tarafından belirlenen kazanımların/öğrenme hedeflerinin taksonomik olarak üstbilişsel düzeyde ölçme ve değerlendirmesinin yapılması olarak belirtilebilir. Değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda Tamamlama Öğretimi yapılır.  Öğrenci bazlı kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi temel amaçtır.

Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz için de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişeceklerdir.

Öğrenmeyi öğrenebilen, sahip olduğu yeteneklerinin de bilinci ile akademik olgunluğa eriştikleri andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır olmaları için gereken altyapılar oluşturulmaktadır.

İNGİLİZCE

İngilizce programı okul öncesi ve ilkokuldaki gibi güçlü bir program ile devam eder. BÜMED MEÇ Okulları’nın anaokulunda başlayan ve ilkokulda etkin bir şekilde uygulanan yabancı dil programının ortaokul yıllarındaki hedefi, öğrenilen yabancı dili okuma, yazma ve konuşma sırasında aktif olarak kullanabilen, dili gerçek anlamıyla olduğu kadar kültürel bileşenleri ile birlikte yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Amaç ortaöğrenim sonunda öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçeve metninde belirlenen Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.

İKİNCİ YABANCI DİL

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda ikinci yabancı dil eğitimi Fransızca’dır. Fransızca ve Fransız Kültürü hazırlanan program çerçevesinde derslerdeki yerini alır.