1. Öğretmenlerinizin eğitim durumları nedir?

Okulumuzda ilkokul, okul öncesi ve branş olmak üzere, öğretmenlerimiz üniversite mezunudur. MEÇ öğretmenleri, çocukların ailelerinin en değerli varlıkları olduğunun bilincinde; onları çok seven, saygı duyan, değer veren ve her çocuğun özel olduğuna inanan eğitimcilerden seçilmektedir.

2. Okula hangi yaş gruplarını kabul ediyorsunuz? Sınıflara yerleştirmeleri nasıl yapılıyor?

Okulumuza 3 yaş üstü öğrenciler kabul edilmektedir. Bu çocuklar sınıflara yerleştirilirken, cinsiyet dağılımının kız ve erkek çocukları arasında eşit olmasına dikkat edilmektedir. Okulumuza öğrenciler Rehberlik Birimi tarafından yapılan tanıma çalışması ile kabul edilmektedir. Ancak bu tanıma çalışması çocukların yabancı bir ortamda sorgulandığı hissi yaratılmadan, çocukları ve aileleri kaygılandırmayacak bir yaklaşımla yapılmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını en iyi tanıyan kişiler olacakları fikrinden hareketle, kayıt sürecinde ebeveynlerle yapılacak detaylı görüşmelerle çocuklar hakkında en sağlıklı bilgiler alınacaktır. Okul dönemi boyunca çocukların gelişimleri gözlemlenecek, çeşitli ölçümler yapılacak ve ihtiyaç duydukları alanlarda çocuklara destek verilerek, çocukların eğitim planlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır. Sınıflarımızdaki yaş dağılımı ise 12 ay aralığındadır, her sınıfta kendi yaş grubunun hem üst sınırında hem de alt sınırında olanlar bulunmaktadır.

Sınıf yerleştirilmeleri her sene sonunda öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin önerileri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Uzman görüşüne başvurularak özenli bir çalışma sonucunda sınıflar düzenlenmektedir.

3. İlkokulda sınıflar nasıl oluşur? Sınıf öğretmeni ne zaman değişir?

İlkokulda yine öğretmenler ve Rehberlik Birimi’nin oluşturdukları bir komite ile çocukların akademik, sosyal, bilişsel tüm alanlardaki dengeleri gözetilerek sınıflar oluşturulur. 4. sınıfa kadar aynı öğretmenle devam edilir.

4. Çocukları okula alım koşullarınız nelerdir? Okula alımda çocukları herhangi bir seçim kriterine göre değerlendiriyor musunuz?

Okul telefonları (444 5 632) ya da www.mecokullari.k12.tr web sayfası üzerinden gelen öğrenci başvuruları doğrultusunda öğrenci alımları gerçekleştirilmektedir.

Kontenjanda yer olduğu durumlarda, başvurular dışarıya açılmakta ve başvuru sırasına öncelik verilmektedir.

Kayıt yaptırmak isteyen aday öğrenciler öncelikle “ Öğrenci Tanıma Çalışmasına” katılmaktadır.

5. Özel eğitim gerektiren çocukları okula alıyor musunuz? Eğer alıyorsanız, bu çocukları sınıflara nasıl yerleştiriyorsunuz? Özel eğitim gerektiren çocuklara uygulanacak özel bir programınız ve onlara eğitim verebilecek uzmanlarınız var mı?

Özel eğitim gereken çocukları, onlara özgü bir program ve uygun fiziksel koşulların olmaması nedeniyle kabul edememekteyiz. Ancak sınıfa uyum gösterecek, diğer öğrencilerinin eğitimine engel olmayacak düzeyde öğrencileri danışmanlarından gelen raporla kabul etmekteyiz. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına her anlamda yanıt verebildiğimizden emin olabilmemiz için kayıt sırasında çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçlarını detaylı olarak belirtmeniz gerekmektedir. Ailelerle bu süreçte okula destek vermeleri konusunda anlaşma yapılır. Okulun tüm yönlendirmelerine açık olup, bu yönlendirmeleri değerlendirmeleri beklenir. Gerekli durumlarda ailelerden tüm masrafları karşılaması şartı ile bir gölge öğretmen tutmaları istenebilir. Okulumuzda gölge öğretmen uygulaması yoktur.

6. Çocukların gelişimini ve yıl içerisindeki başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocukların gelişimleri ve yıl içindeki başarıları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu takipler çeşitli gelişim ölçekleri, öğretmen gözlemleri ve portfolyolar kullanılarak yapılmakta, her bir çocuğun gelişimsel süreci kendi içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca bu bilgiler düzenli aralıklarla velilerle paylaşılmaktadır. Sene sonunda bir sonraki öğretmene çocukla ilgili tüm kayıtlar aktarılır, bu kayıtlar Rehberlik Birimi’nin dosyasında da bulunmaktadır.

7. Okulunuzda ölçme-değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Okulumuzda farklı ölçme değerlendirme araçları kullanılmaktadır. İlk üç sınıfta yazılı bir değerlendirme ölçeği yoktur; ancak öğrencilerin hazır bulunuşlukları, gelişimleri ve hedeflere ulaşımları alternatif ölçme araçları ile takip edilir ve ölçülür. Dönem sonlarında ise ara karne/ gelişim raporları ile velilerle paylaşılır. Yazılı değerlendirme ise MEB müfredatında da belirtildiği gibi 4. Sınıfta başlar. Ortaokulda sınıf düzeylerine göre “Kazanım Modülü”, “Deneme”, “İzleme” ile birlikte “Tamamlama Öğretimi” uygulamaları bulunmaktadır.

8. Okulumuzda bireysel farklılıklarla ilgili neler yapılır?

Sınıf değil birey yetiştiriyoruz felsefesi ile yola çıkan BÜMED MEÇ Okulları bireysel farklılıklara önem verir. Öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve becerileri doğrultusunda gerektiğinde derslerde farklılaştırılmış ders ortamları oluşturulur; ev görevleri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilir. Rehberlik Birimi de öğrencilerin tek tek gelişim süreçlerini takip eder, bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak desteği verir. Butik okul olmanın farklılıkları öğrencilere olan ilgi ve bireysel yaklaşımda daha net hissedilir.

9. Okulunuzun amacı nedir?

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; kendine özgü yaklaşımı ile fark yaratan; öğrenci, veli ve çalışanına değer veren; akademik ve sosyal alanlarda belirlenmiş hedefleri olan bir kurum olmak.
  • Çocukların severek geldiği ve keyifli zaman geçirdiği, gelişimsel, bireysel ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren, çocuklara sunduğu yaratıcı ve özgün deneyimlerle fark yaratan, çocukların problem çözme ve akıl yürütme becerilerini destekleyen, onların tüketmekten çok üretmenin keyfine varabildiği, doğayla ve değerlerle iç içe yaşayan, sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye inanan, eğitim ve bilim dünyasındaki çağdaş gelişmeleri takip eden ve uygulamaya geçiren, öğrenen ve öğreten, eğitimde yeni, bilimsel ve gelişimsel çalışmalarıyla önder bir okul olmak.
  • Çocuğunun gelişiminde ailenin önemini ve değerini benimseyerek okul-aile işbirliğini ortak paylaşımlarla sağlamak.
  • Merak eden, araştırıp soruşturan, öğrenme sürecinden keyif alan, kendine güvenen ve hayata olumlu bakan mutlu bireyler yetiştirmek.
  • Vatanını seven, evrensel değerlere sahip çıkan, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları yetiştirmek.

10. Eğitim felsefeniz nedir?

Eğitim programımız, çocuğun gelişim ve bilgisini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevre ile etkileşim içerisinde oluşturduğu görüşünü benimseyen yapılandırmacı anlayışa dayanmaktadır. Okulumuz ve öğretmenlerimizin amacı çocuklara açık uçlu ve gelişimlerine uygun yaşantılar sunmak ve bu yaşantılarla çocukların yeni fikirler geliştirmesi ve yeni deneyimler yaşamasını sağlamaktır.