Film Okumaları Ve Sinematografi

Author:

BÜMED MEÇ Okulları

Price:

Free

Duration:

24 hafta

Lessons:

0

Students:

0

Get in touch with us to discuss it The Admissions review process carefully considers each applicant’s strengths, ability to thrive and future contributions to our community. Information from parents, a student’s school and our in-house assessments help us get to know each applicant. Our objective is to ensure students are best placed for success and to provide them with a learning environment where they will develop and grow to be their best selves. ​

duration: 45 Minutes Author: Jane Doa Complexity: Easy skill level: Begginer The Admissions review process carefully considers each applicant’s strengths, ability to thrive and future contributions to our community. Information from parents, a student’s school and our in-house assessments help us get to know each applicant. Our objective is to ensure students are best placed for success and to provide them with a learning environment where they will develop and grow to be their best selves. Our objective is to ensure students are best placed for success and to provide them with a learning environment where they will develop and grow to be their best selves. http://ed.aislinthemes.com/classes/course/a-high-school-enroll-with-education/ Kullanacağımız metot Piyano, teknik, performans ve teori başlıkları ile örgülenmiştir. Haftalık öğrenilen konuların öğrencilerimiz tarafından her gün tekrar edilmesi çok önemlidir. Bu sebeple her gün düzenli olarak piyano çalışabilecek öğrencilerimizin bu branşı seçmelerine tavsiye ederiz. Çalışmalarında farklı materyal, malzeme ve gereç kullanarak yeni teknikler öğrenir.

Filmler sinema diliyle konuşurlar. Ve sinema dili, öğrenilebilir. Bu sinema dilinin ele alınma süreci, film okumaları olarak adlandırılmaktadır.

Öğrencilerimin düzeylerini göz önüne alarak yapacağım bu okumalar sonrasında çocuklar insalık tarihi, sanat tarihi, mitoloji, müzik, resim, psikoloji, tiyatro, edebiyat gibi alanlarda genel kültürlerini geliştirecek ve olaylara daha eleştirel bakabilecekler. Günlük olaylar karşısında farkındalıkları daha yüksek birer birey olacaklar.

Sinematografi eğitimlerinde yöneldiğimiz yaklaşımlar, ileride kendi anlatısını oluşturmak isteyen genç sinemacılar için bir kılavuz niteliğinde olacak.