Satranç

Author:

BÜMED MEÇ Okulları

Price:

Free

Duration:

24 hafta

Lessons:

0

Students:

0

Derslerimiz öğrencilerimizin ilgi ve dikkatini çekecek, eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak niteliktedir.

Okul sonrası programımızın içerisinde; yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilmesine, sorumluluk alan, kendisine güvenen birey olmasına, araştırma, problem çözme, rekabet altında kendisine ve başkalarına karşı saygı gösterebilmesi hedeflenmektedir. Bizler için en önemli unsur öğrencilerimizin her birinin hedeflediğimiz kazanımları alabilmeleri ve bu alanda gelişme göstermeleridir.

Öğrenme beyinde gerçekleşir ve eğitim ile ilgili bütün faaliyetler beynin gelişimine yöneliktir. Bu anlamda satranç oyunu beynin gelişimi için çok etkili bir zeka oyunudur.

Derslerimizde turnuva kurallarının da üzerinde durulup ilgisi olan öğrencilerin bu konuda destekleneceği, bol bol etkinliklerle ve oyunlarla satrancımızı geliştireceğimiz bir dönem olacak.

Gelişmekte ve yetişmekte olan nesilleri bu alana yönlendirmeli, onları geleceǧe şimdiden hazırlamalı ve desteklemeliyiz. Bol bol eğlenip öğreneceğimiz bir dönem olacak.