Author: BÜMED MEÇ Okulları

İçerik Tablosu Öğrenci merkezli yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ile birlikte önem kazanan kavramlardan biri olan yaratıcılık; bir probleme çeşitli yollar deneyerek farklı ve yeni bir çözüm 
Read more
İçerik Tablosu Çocukların gelişme dönemlerine bağlı olarak tutum ve davranışlarında bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Tüm çocuklarda ortalama aynı dönemlerde ve aynı belirtilerle ortaya çıktığı için 
Read more
İçerik Tablosu Sanat, okul öncesi dönemdeki çocuklar için kendini ifade etmenin en iyi yollarından birisi! Çoğu zaman ortalığı dağıtıyor gibi görünseler de, aslında motor becerilerini 
Read more
İçerik Tablosu Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, bir konuyu çeşitli bakış açılarıyla, açık ve kargaşa içermeyen görüşlerle araştırmanın yolu olarak adlandırılabilir. Bireysel veya gruplar halinde uygulanabilen 
Read more
İçerik Tablosu 1980’li yıllarda çoklu zeka teoremi ile, zekanın farklı türleri olduğu tezi ortaya atılmıştır. Zeka veya IQ büyük ölçüde genetik faktörlerden meydana gelmektedir. Fakat 
Read more
İçerik Tablosu Wechsler Zeka Testi Nedir? Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS), ilk olarak 1955 yılında gençler ve yetişkin bireyler için tasarlanmış bir zeka testidir. Test, 
Read more
İçerik Tablosu Sokratik Tartışma Nedir? Tartışmayı, iddia etmeyi ve sorgulamayı seven ve bu yüzden MÖ 309’da ölüme mahkum edilen Sokrates, arkasında yazılı eser bırakmamıştır. Onu 
Read more
İçerik Tablosu Stanford Binet Zeka Testi, IQ testi denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biridir. Yetişkinler için farklı mecralarda zeka/dikkat ölçen birçok teste denk geliyoruz. Ancak 
Read more
İçerik Tablosu Çocuk yetiştirme süreci, ebeveynlerin doğru bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu, oldukça zorlu bir süreç olarak kabul ediliyor. Özellikle erken çocukluk dönemi, 
Read more
İçerik Tablosu Çocuklarda gelişim dönemleri boyunca her yaşta farklı sendromlar ortaya çıkabiliyor. Sonuçta, aynı yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklar da farklı psikolojik ve ruhsal süreçlerden geçiyor. 
Read more